Utrecht Nieuws

Ontwerp busbaan Dichterswijk vrij voor inspraak
Het college geeft het voorlopig ontwerp voor de busbaan Dichterswijk vrij voor inspraak. Reageren op het ontwerp en het bestemmingsplan voor de busbaan over de Van Zijstweg en M.A. Tellegenlaan kan van 21 december t/m 2 februari. Op donderdag 11 januari is een inloopbijeenkomst. De busbaan Dichterswijk completeert het netwerk van vrijliggende busbanen in Utrecht, dat in 2020 gereed moet zijn. ...
vandaag 11:12 open_in_new
Extra geld voor de begeleiding van kinderen in de maatschappelijke opvang
De gemeente Utrecht gaat in 2018 170.000 euro extra investeren in de begeleiding van kinderen die met hun ouders in de crisisopvang verblijven. Deze gezinnen verblijven in de crisisopvang omdat zij dakloos zijn geworden. Het voorkomen van dakloosheid staat in Utrecht voorop. Als een gezin dakloos wordt dan is het belangrijk om de juiste zorg en ondersteuning te geven. ...
vandaag 10:10 open_in_new
College omarmt buurtplan Kanaalstraat
Het college stemt op hoofdlijnen in met de Visie Kanaalstraat/Damstraat die is opgesteld door bewoners en ondernemers uit Lombok. Bewoners en ondernemers werkten geruime tijd samen aan dit plan, dat als leidraad moet dienen voor gemeentelijke projecten de komende jaren. In de visie schetst de buurt een toekomstbeeld op het gebied van onder meer veiligheid, bedrijvigheid en verkeer. Op basis hiervan zijn negen actiepunten geformuleerd. ...
gisteren 19:42 open_in_new
Parkeergarage blijkt bedrijfsverzamelgebouw
De gemeente Utrecht heeft vandaag met hulp van de politie 83 garageboxen gecontroleerd in de parkeergarage aan de Faustdreef / Rubicondreef in Overvecht. In 77 garageboxen zijn onregelmatigheden geconstateerd. Toezichthouders van de gemeente hebben vastgesteld dat de parkeergarage in feite in gebruik was als een informeel bedrijfsverzamelgebouw. ...
gisteren 18:40 open_in_new
Uitbreiding Utrechts activiteitenaanbod
De gemeente vergroot het Utrechtse aanbod van laagdrempelige groepsactiviteiten op de grens van zorg en welzijn. In 2018 kunnen hierdoor ruim 8000 inwoners meewerken en meedoen in iedere wijk. Vooral kwetsbare Utrechters en ouderen doen mee. De deelnemers sporten bijvoorbeeld samen, volgen een cursus, of gaan met elkaar in gesprek tijdens een maaltijd. De gemeente investeert 300.000 euro extra vanaf 2018 vanwege een groeiend aantal deelnemers. ...
gisteren 16:36 open_in_new
Grote controle garageboxen Overvecht

12-12-2017

De gemeente Utrecht controleert vandaag 74 garageboxen in de parkeergarage aan de Faustdreef / Rubicondreef in Overvecht.

De actie is nodig omdat bij de gemeente en politie regelmatig signalen en meldingen binnenkomen waaruit blijkt dat de ...

gisteren 11:26 open_in_new
Op korte termijn maatregelen nodig voor groei en bereikbaarheid regio Utrecht
Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht     Er is een omvangrijk pakket aan maatregelen nodig om de regio Utrecht de komende 20 jaar bereikbaar en leefbaar te houden. De Utrechtse regio is - dankzij de centrale ligging, hoog opgeleide inwoners en werknemers, sterke zakelijke dienstverlening en ICT - de tweede belangrijkste economische regio van Nederland. Een goede doorstroming van de regio Utrecht is van groot belang voor de bereikbaarheid van grote delen van de rest van Nederland en het behoud van de economische groei. Aanstaande maandag debatteert de Tweede Kamer over de investeringen die het Rijk komend jaar in de bereikbaarheid doen. ...
gisteren 11:26 open_in_new
Groen voor gezonde groei Utrechtse bevolking en klimaatverandering
Met de groei naar ruim 400 duizend inwoners in het jaar 2030, zal de groene ruimte in de stad Utrecht ook intensiever gebruikt worden. Utrecht bereidt zich ook voor op de te verwachte gevolgen van de klimaatverandering (‘klimaatadaptatie’). Het College van Burgemeester en Wethouders presenteerde daartoe de ‘Actualisatie Groenstructuurplan 2017’.   ...
gisteren 11:26 open_in_new
Ontwerp Voorstraat-Wittevrouwenstraat vrij voor consultatie
Het ontwerp voor de herinrichting van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat is klaar. In samenspraak met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden is gezocht naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers en een betere oversteekbaarheid. Met dit plan zal het leef- en winkelklimaat verbeteren. Reageren op het Integraal programma van Eisen (IPvE) en Functioneel Ontwerp (FO) kan van 11 december tot 28 januari. ...
gisteren 11:26 open_in_new
Groen licht voor vernieuwend en duurzaam Beurskwartier/Lombokplein
De gemeenteraad heeft op 7 december de omgevingsvisie Beurskwartier/Lombokplein en bijhorende milieueffectrapportage (MER) vastgesteld met een beperkt aantal wijzigingen. De plannen zijn veelomvattend. Ze gaan over het ontwikkelen van een nieuw stadsdeel dat groen, gezond, duurzaam en levendig is, over verkeer, parken en straten. Er komen in het hart van Utrecht zo’n 3500 nieuwe woningen bij in allerlei koop- en huurcategorieën, nieuwe werkplekken, horeca, cultuur, buurtwinkels, een plein aan het water en de Leidsche Rijn wordt doorgetrokken en bevaarbaar gemaakt. De Graadt van Roggenweg en het Westplein worden ingericht als een stadsstraat met 2 x 1 rijbaan. ...
gisteren 11:26 open_in_new
Definitief ontwerp parkstrook Cremerstraat klaar
Het definitief ontwerp voor de parkstrook Cremerstraat is klaar. Na een periode van afstemming met bewoners, gebruikers van het park, ProRail en Eneco heeft het College van Burgemeester en Wethouders ingestemd met het ontwerp. Het eerste deel van de aanplant van het groen start begin 2018. ...
gisteren 11:26 open_in_new
Nieuwe beheerovereenkomst voor Flora’s Hof
Op vrijdag 1 december wordt de nieuwe samenwerking tussen de gemeente Utrecht en de Stichting Vrienden van Flora’s Hof door wethouder Kees Geldof (Openbare Ruimte en Groen) ondertekend. De nieuwe beheerovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van vijf jaar. ...
gisteren 11:26 open_in_new
Ontwerp Catharijnesingel Zuid: rondje singel varen weer mogelijk in 2020
Meer ecologie, water dat weer doorstroomt, aantrekkelijk om te verblijven en aandacht voor de historie, dat zijn de uitgangspunten van het ontwerp van het nieuwe deel van de singel tussen de Marga Klompébrug en de Bartholomeïbrug. Het college heeft dit ontwerp, waaraan de gemeente met een participatiegroep werkte, vastgesteld. Er komt een grote zitvlonder, glooiende oevers met waterplanten, een ligweide en er meer bomen dan er nu staan. Ook blijft het kunstwerk in het park en ligt er straks een pannaveldje voor kinderen. ...
gisteren 11:26 open_in_new
Start consultatie herinrichting Ooster- en Westerkade
In samenwerking met bewoners en ondernemers heeft de gemeente Utrecht een plan gemaakt voor verbetering van de Ooster- en Westerkade. Het college geeft het programma van eisen voor de herinrichting nu vrij voor consultatie. Doel is om de straten tussen het Ledig Erf en station Vaartsche Rijn aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. ...
gisteren 11:26 open_in_new
Vijftig jaar Marokkaanse migratie: toen en nu in stadhuis
In de jaren zestig van de vorige eeuw kwamen de eerste Marokkaanse gastarbeiders naar Nederland, op zoek naar werk. Dat is inmiddels een halve eeuw geleden. De tentoonstelling in het stadhuis toont portretten van Marokkanen en Nederlanders: toen en nu.   ...
gisteren 11:26 open_in_new
Grote controle garageboxen Overvecht

12-12-2017

De gemeente Utrecht controleert vandaag 74 garageboxen in de parkeergarage aan de Faustdreef / Rubicondreef in Overvecht.

De actie is nodig omdat bij de gemeente en politie regelmatig signalen en meldingen binnenkomen waaruit blijkt dat de ...

gisteren 09:22 open_in_new
Op korte termijn maatregelen nodig voor groei en bereikbaarheid regio Utrecht
Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht     Er is een omvangrijk pakket aan maatregelen nodig om de regio Utrecht de komende 20 jaar bereikbaar en leefbaar te houden. De Utrechtse regio is - dankzij de centrale ligging, hoog opgeleide inwoners en werknemers, sterke zakelijke dienstverlening en ICT - de tweede belangrijkste economische regio van Nederland. Een goede doorstroming van de regio Utrecht is van groot belang voor de bereikbaarheid van grote delen van de rest van Nederland en het behoud van de economische groei. Aanstaande maandag debatteert de Tweede Kamer over de investeringen die het Rijk komend jaar in de bereikbaarheid doen. ...
2017-12-08 21:38 open_in_new
Groen voor gezonde groei Utrechtse bevolking en klimaatverandering
Met de groei naar ruim 400 duizend inwoners in het jaar 2030, zal de groene ruimte in de stad Utrecht ook intensiever gebruikt worden. Utrecht bereidt zich ook voor op de te verwachte gevolgen van de klimaatverandering (‘klimaatadaptatie’). Het College van Burgemeester en Wethouders presenteerde daartoe de ‘Actualisatie Groenstructuurplan 2017’.   ...
2017-12-08 18:32 open_in_new
Ontwerp Voorstraat-Wittevrouwenstraat vrij voor consultatie
Het ontwerp voor de herinrichting van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat is klaar. In samenspraak met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden is gezocht naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers en een betere oversteekbaarheid. Met dit plan zal het leef- en winkelklimaat verbeteren. Reageren op het Integraal programma van Eisen (IPvE) en Functioneel Ontwerp (FO) kan van 11 december tot 28 januari. ...
2017-12-08 16:28 open_in_new
Groen licht voor vernieuwend en duurzaam Beurskwartier/Lombokplein
De gemeenteraad heeft op 7 december de omgevingsvisie Beurskwartier/Lombokplein en bijhorende milieueffectrapportage (MER) vastgesteld met een beperkt aantal wijzigingen. De plannen zijn veelomvattend. Ze gaan over het ontwikkelen van een nieuw stadsdeel dat groen, gezond, duurzaam en levendig is, over verkeer, parken en straten. Er komen in het hart van Utrecht zo’n 3500 nieuwe woningen bij in allerlei koop- en huurcategorieën, nieuwe werkplekken, horeca, cultuur, buurtwinkels, een plein aan het water en de Leidse Rijn wordt doorgetrokken en bevaarbaar gemaakt. De Graadt van Roggenweg en het Westplein worden ingericht als een stadsstraat met 2 x 1 rijbaan. ...
2017-12-07 18:46 open_in_new
Definitief ontwerp parkstrook Cremerstraat klaar
Het definitief ontwerp voor de parkstrook Cremerstraat is klaar. Na een periode van afstemming met bewoners, gebruikers van het park, ProRail en Eneco heeft het College van Burgemeester en Wethouders ingestemd met het ontwerp. Het eerste deel van de aanplant van het groen start begin 2018. ...
2017-12-06 16:56 open_in_new