Utrecht Nieuws

Overvecht-Noord als eerste bestaande Utrechtse wijk aardgasvrij
Overvecht-Noord is de eerste bestaande Utrechtse wijk die uiterlijk 2030 aardgasvrij wordt. De gemeente onderzoekt samen met Stedin, woningbouwcorporaties, Eneco, bewonerscollectief Energie-U en bewoners wat dit betekent voor de woningeigenaren en de energie-infrastructuur in de wijk. Met de 8.000 woningen in Overvecht-Noord zet Utrecht de eerste grote stap om de gehele stad aardgasvrij te maken en daarmee de CO₂-uitstoot terug te dringen. In de onlangs door het college vastgestelde Warmtevisie staat beschreven hoe de warmtevoorziening van Utrecht klimaatneutraal kan worden. ...
2017-10-12 10:36 open_in_new
Onderzoek naar woningbouw Heycopstraat
Het college heeft het startdocument met randvoorwaarden vastgesteld om de mogelijkheid voor woningbouw aan de Heycopstraat te onderzoeken. De komende tijd bekijken de initiatiefnemers samen met de gemeente of dit haalbaar is.   ...
2017-10-12 10:36 open_in_new
Gemeente Utrecht hijst de regenboogvlag op Coming-Outdag
Burgemeester Jan van Zanen en de vice-voorzitter van het COC Midden Nederland hijsen woensdag 11 oktober, op nationale Coming-Putdag, om 08:30 uur de regenboogvlag voor het Stadskantoor. Dit zullen zij doen in aanwezigheid van onder andere de wethouders Kees Diepeveen en Lot van Hooijdonk en verschillende roze organisaties uit de stad. Op die manier wil de gemeente, samen met roze organisaties uit de stad, veel andere gemeenten en het ministerie van OCW, een statement maken voor acceptatie van seksuele en genderdiversiteit: je mag zijn wie je bent en je mag houden van wie je wilt. Niet alleen tijdens de Coming-Outdag, maar het hele jaar door. ...
2017-10-10 18:18 open_in_new
Groen licht voor creatief en circulair Werkspoorkwartier op Dag van de Duurzaamheid
Vandaag – 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid – heeft het Utrechtse college van burgemeester en wethouders groen licht gegeven voor een creatief en circulair Werkspoorkwartier. Het huidige bedrijventerrein transformeert de komende vier jaar tot een toonaangevend vestigingsgebied voor maakbedrijven en creatieve startups. Met ruim 10.000 m2 nieuwe bedrijvigheid en meer dan 200 nieuwe banen bevordert dit initiatief de regionale concurrentiekracht. Hiermee wordt Werkspoorkwartier de circulaire broedplaats van Utrecht.     ...
2017-10-10 16:14 open_in_new
Duurzame huizenroute, zonnepanelenactie en klimaatstraatfeest
Met de duurzame huizenroute, collectieve aankoop van zonnepanelen en het klimaatstraatfeest stimuleert Utrecht de komende weken duurzaamheidsmaatregelen voor met name huiseigenaren. Dit soort initiatieven helpen om de stad klimaatneutraal te maken. “Ik hoop dat het een stimulans is voor Utrechters om hun huis energiezuiniger te maken”, stelt wethouder Lot van Hooijdonk. “We doen in Utrecht al heel veel, maar hebben onze duurzaamheidsdoelstellingen nog niet gehaald.” ...
2017-10-06 16:16 open_in_new
Kerk en appartementen op kop Amaliapark
Het college van Utrecht heeft het uitwerkingsplan ‘Parkwijk, Langerak, Uitwerkingsplan Kop Amaliapark’ vastgesteld. Het doel van dit uitwerkingsplan is de bouw van een kerk en maximaal 26 appartementen mogelijk te maken. Het plan is een uitwerking van het bestemmingsplan Parkwijk, Langerak, waarin de kaders voor de bouw op deze locatie zijn vastgelegd. ...
2017-10-06 12:08 open_in_new
Meer Utrechters aan het werk
Minder werkloosheid, meer werkgelegenheid en meer bedrijfsvestigingen: dat is het beeld dat de Arbeidsmarktmonitor 2017 van Utrecht schetst. De economische groei zet de aankomende jaren naar verwachting alleen maar door. Dat biedt mooie kansen en uitdagingen voor de Domstad. ...
2017-10-03 16:58 open_in_new
Overeenkomst met Wij 3.0 en UW voor uitvoering Nieuw Beschut Werk
De gemeente Utrecht sluit met twee partijen – Wij 3.0 en UW - een overeenkomst voor twee jaar om Nieuw Beschut Werk uit te voeren. Nieuw Beschut Werk helpt Utrechters met een arbeidshandicap te werken door een beschutte werkomgeving aan te bieden, met extra begeleiding. ...
2017-10-02 16:10 open_in_new
Utrecht geeft meer ruimte aan vernieuwende horeca
Er komen soepelere regels voor mengvormen tussen detailhandel en horeca en er komt meer ruimte voor horeca in de wijken. Dat zijn de belangrijkste punten van het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2017, dat vandaag ter inzage wordt gelegd. ...
2017-09-29 18:56 open_in_new
Syrische fotograaf Taha exposeert in stadhuis
De Syrische fotograaf Giath Taha exposeert komende maand in het stadhuis in Utrecht. Taha fotograafde in zowel Aleppo als Utrecht en bemerkte overeenkomsten in de foto's die hij van beide steden maakte. Zijn werk is nu te zien in de expositie 'Balance'.   ...
2017-09-28 19:10 open_in_new
Keuze voor twee ecotunnels onder Utrechtseweg N237 en Biltse Rading
Er komen twee ecopassages aan de oostkant van de stad Utrecht in het gebied tussen de A27 en de bebouwde kom van De Bilt. Eén passage komt onder de Utrechtseweg N237, ter hoogte van het verdedigingswerk Griftenstein. De andere passage komt onder de Biltse Rading. De ecopassages vormen een afronding van een groot aantal natuurmaatregelen dat is uitgevoerd tussen het Kromme - Rijngebied, Voorveldse Polder en het Noorderpark. Hiermee worden de laatste barrières voor een goede faunaverbinding opgelost. Voor beide tunnels wordt in de komende periode een definitief ontwerp uitgewerkt, waarna de tunnels gezamenlijk worden aangelegd. Bij de aanleg zijn provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente De Bilt en Utrechts Landschap betrokken. ...
2017-09-28 12:58 open_in_new
Utrechtse regiogemeenten stellen gezamenlijke koers op voor opvang en beschermd wonen
De 16 Utrechtse regiogemeenten (U16) hebben in overleg met alle samenwerkingspartners een regionaal plan ontwikkeld voor de toekomst van daklozenopvang en beschermd wonen. Door in te zetten op ‘zelfstandig wonen met begeleiding’ blijven de inwoners waar het om gaat op deze manier zoveel mogelijk deel van de samenleving. Het Utrechtse college heeft ingestemd met de regionale koers en legt deze voor aan de gemeenteraad. Het plan wordt dit najaar besproken in alle 16 betrokken gemeenteraden. ...
2017-09-27 16:18 open_in_new
Samenwerking met universiteit en hogeschool
De gemeente Utrecht is deze week de samenwerking aangegaan met Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht om studenten te betrekken bij ICT-programma’s en data gedreven sturing. Ook krijgen medewerkers van de gemeente de ruimte om twee dagen per week promotieonderzoek te verrichten onder begeleiding van het departement Informatica van de universiteit. ...
2017-09-26 19:38 open_in_new
Betaald parkeren in Leidsche Rijn Centrum
In Leidsche Rijn Centrum Noord en op het Berlijnplein voert de gemeente vanaf maandag 2 oktober betaald parkeren in. Dagelijks geldt tussen 9:00 en 21:00 uur een parkeertarief van 2,53 euro per uur. Dit is nodig om de verwachte parkeerdruk onder controle te houden.   ...
2017-09-26 17:34 open_in_new
Bestemmingsplan Haarzicht ter inzage
Het bestemmingsplan en exploitatieplan Haarzicht, de verplaatsing van de woonplaatsgrens Vleuten/Haarzuilens en de verplaatsing van de grens van de bebouwde kom Vleuten worden eind september ter inzage gelegd. Na vaststelling van het Stedenbouwkundig plan en de overeenkomst met de ontwikkelaars in juni dit jaar, is de komst van de wijk opnieuw een stap dichterbij gekomen. ...
2017-09-25 18:50 open_in_new
Genderbende wint Filmprijs van de Stad Utrecht
De film Genderbende van regisseur Sophie Dros heeft vanmiddag de Filmprijs van de Stad Utrecht gewonnen, de prijs voor de beste debuutfilm. De uitreiking vond plaats tijdens de Talent Awards in de Stadsschouwburg Utrecht als onderdeel van het Nederlands Film Festival (NFF). ...
2017-09-21 18:42 open_in_new
Gezamenlijke controleactie Amsterdamsestraatweg en Lombok
Inspecteurs van de gemeente Utrecht hebben afgelopen zaterdag in samenwerking met de politie en verschillende instanties een controleactie uitgevoerd bij elf bedrijven op de Amsterdamsestraatweg en in Lombok. Bij de controle zijn meerdere overtredingen geconstateerd, waaronder een illegaal horecabedrijf, mensen met een uitkering die aan het werk zijn, illegale wijzigingen in de meterkast en roken in horecagelegenheden. ...
2017-09-21 15:36 open_in_new
Hoe gaat het op de Amsterdamsestraatweg?
Het college werkt aan een leefbare en duurzame ontwikkeling van de Amsterdamsestraatweg. De inzet van de gemeente, samen met bewoners en ondernemers, richt zich op verschillende gebieden, zoals openbare ruimte, leefbaarheid en veiligheid. De eerste resultaten zijn te lezen in de evaluatie die het college aan de raad gestuurd. Kees Diepeveen, wethouder Amsterdamsestraatweg, 'De ervaring van de afgelopen jaren is een bevestiging dat de aanpak van de Amsterdamsestraatweg voorzichtig vooruitgang boekt vanuit de gezamenlijke inspanning van bewoners, ondernemers en gemeente'. ...
2017-09-20 15:50 open_in_new
4000 nieuwe studentenwoningen in de pijplijn
Utrecht is hard bezig om het tekort aan studentenkamers in te lopen. De komende jaren komen er op verschillende plekken in de stad ruim 4.000 nieuwe studentenwoningen bij. Dat staat in de brief over de stand van zaken Actieplan Studentenhuisvesting die vandaag naar de gemeenteraad is gestuurd. ...
2017-09-19 17:06 open_in_new
Drie partijen geselecteerd voor herontwikkeling Smakkelaarsveld
'Wij zoeken de ideale samenwerkingspartij' stond in de vacaturetekst die de gemeente op 13 juli 2017 publiceerde. Nog geen plan, maar het voorgestelde proces van samenwerking begrijpen en daar toe in staat zijn en de complexe opgave en locatie doorhebben, dat zijn vereisten om als partij op het Smakkelaarsveld aan de slag te gaan. De drie partijen 1. ABC Planontwikkeling samen met UN Studio, 2. Lingotto Ontwikkeling samen met ARUP, 3. Synchroon samen met Skonk, ABT, Powerhouse Company, DELVA Landscape Architecture en De Wijde Blik zijn gekozen. Samen met de gemeente en de stad gaan zij straks, in concurrentie met elkaar, aan de slag met het maken van een visie en een ontwerp. Halverwege 2018 wordt het beste plan gekozen en krijgt de winnende partij de opdracht om het ontwerp verder uit te werken en aan te leggen. ...
2017-09-18 17:20 open_in_new
Zoektocht nieuwe locatie tippelzone beëindigd
In de zoektocht naar een nieuwe locatie voor de tippelzone heeft het college geluisterd naar alle inbreng en besloten de zoektocht te beëindigen. In de consultatie zijn door omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden een aantal nieuwe feiten en bezwaren naar voren gebracht. Het college is op basis hiervan tot de conclusie gekomen dat zowel Boteyken als de Elektronweg geen geschikte nieuwe locatie zijn voor de tippelzone. Daarnaast telt mee dat de ervaring van het goed functioneren van de tippelzone aan de Europalaan van minder betekenis blijkt voor het draagvlak in de stad voor verplaatsing van de tippelzone. Om de belanghebbenden van beide locaties niet te lang in onzekerheid te laten, heeft het college vanmiddag dan ook besloten het besluit nu al te nemen en te communiceren over beëindiging van de in maart gestarte zoektocht. ...
2017-09-15 17:00 open_in_new