Utrecht Nieuws

Stadsbaantunnel blijft deze week afgesloten
De Stadsbaantunnel blijft in elk geval tot en met komende vrijdag afgesloten. De tunnel werd vorige week donderdag uit voorzorg afgesloten voor verkeer, omdat er een stuk beton uit de betonnen palenconstructie vóór de tunnel in de middenberm lag (niet op de rijbaan). Voor het verkeer zijn omleidroutes beschikbaar. Over de oorzaak van het loslaten en wat daar in de toekomst aan gedaan kan worden wordt op dit moment verder onderzocht. ...
2017-08-14 19:18 open_in_new
Gebiedsverbod voor FC Utrecht-supporters
Gezamenlijk persbericht gemeente Utrecht, Politie, OM en FC Utrecht.   Burgemeester Jan van Zanen heeft een gebiedsverbod opgelegd aan 32 supporters van FC Utrecht die gisteravond 26 juli 2017 op Lepelenburg zijn aangehouden voor de verstoring van de openbare orde. Het gebiedsverbod geldt voor de binnenstad en stationsgebied/Jaarbeursterrein, de omgeving van stadion Galgenwaard en de omgeving van café Ons Honk. Het gebiedsverbod is vandaag van kracht vanaf vrijlating tot 28 juli 2017 om 8:00 uur. ...
2017-07-28 15:58 open_in_new
Ook kapperszaak aan Wolff en Dekenplein per direct gesloten
Woensdagavond 6 juli heeft de politie bij een eethuis en een kapperszaak op het Wolff en Dekenplein invallen gedaan. Burgemeester Jan van Zanen heeft per direct het eethuis gesloten vanwege drugshandel. Voor wat betreft de kapperszaak werd een procedure voor de sluiting opgestart vanwege heling. Vandaag heeft de burgemeester de eigenaar van de kapperszaak laten weten de zaak per direct te sluiten voor de duur van 12 maanden. ...
2017-07-17 15:26 open_in_new
Burgemeester sluit bedrijfspand met hennepkwekerij aan de Krugerstraat 1A
Burgemeester Jan van Zanen sluit per direct een bedrijfspand aan de Krugerstraat 1A. De politie heeft daar een grote hennepkwekerij aangetroffen. In mei 2017 was er een schietpartij. Ook was het pand (brand)onveilig ingericht, met gevaar voor de omgeving. ...
2017-07-14 17:10 open_in_new
Utrecht kleurt oranje voor EK
Utrecht kleurt zondag 16 juli oranje! Nederland speelt die dag de openingswedstrijd van het EK voetbal voor vrouwen (WEURO) in de Galgenwaard tegen Noorwegen. Om de 'OranjeLeeuwinnen' te verwelkomen wordt de Domtoren oranje en rood-wit-blauw verlicht. De stad is aangekleed in EK-stijl, de Neude wordt omgetoverd tot 'fanzone' en Oranje-fans lopen zondag in een Oranje-parade naar het stadion. ...
2017-07-14 11:00 open_in_new
Utrecht sluit nieuwbouw niet meer op aardgas aan
Utrecht gaat nieuwbouwwoningen vanaf nu aardgasvrij opleveren. Ook wil de gemeente daar waar een duurzaam alternatief beschikbaar is geen gasleidingen meer vervangen die aan het einde van de levensduur zijn. In de Warmtevisie die het college ter vaststelling voorlegt aan de raad, geeft Utrecht aan hoe de gehele warmtevoorziening van de stad klimaatneutraal kan worden. Zo kiest Utrecht voor een warmtevoorziening, die duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar is.     ...
2017-07-13 17:26 open_in_new
Nominaties bekend voor prijs aanstormend talent HKU
Zeven studenten zijn genomineerd voor de HKU Prijs Gemeente Utrecht. De prijs is door de gemeente ter beschikking gesteld voor een talentvolle kunstenaar die dit jaar afstudeert aan Hogeschool voor de Kunsten. De winnaar ontvangt 5.000 euro en een penning. Wethouder Kees Diepeveen (Cultuur) maakte de winnaar op zondag 3 september om 16:00 uur bekend tijdens het Uitfeest. Direct aansluitend wordt het werk van de genomineerden geëxposeerd in de Academiegalerie aan de Minrebroederstraat 16 in Utrecht. ...
2017-07-12 11:28 open_in_new
21 miljoen euro voor energietransitie Utrechtse bedrijven
Gemeente en provincie Utrecht stellen met behulp van de Bank Nederlandse Gemeenten 21 miljoen euro ter beschikking om bedrijven en organisaties te stimuleren over te stappen op duurzame energie. Het huidige Energiefonds Utrecht gaat zich hierbij richten op de hele provincie, terwijl het voorheen alleen bedoeld was voor ondernemers uit de stad. Het fonds in nieuwe vorm treedt naar verwachting eind november in werking. Als de Utrechtse gemeenteraad het besluit definitief heeft gemaakt, zullen ook de afspraken met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) bekrachtigd worden. ...
2017-07-11 13:44 open_in_new
Nieuwe inrichting voor 30 km op de Amsterdamsestraatweg
De gemeente geeft de Amsterdamsestraatweg een forse impuls door te investeren in een nieuwe, betere inrichting. Dat betekent dat fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen door nieuwe oversteekplaatsen en bredere fietspaden. Bij de Boorstraat/Bethlehemweg, de Plantage en de Watertoren komen pleinen, met meer groen en bankjes. Ook gaat het verkeer langzamer rijden, door de verhoging van zebra’s, de drie pleinen en parkeervakken, en het gebruik van verschillende soorten bestrating. ...
2017-07-07 14:40 open_in_new
Nieuwe afkoopregeling komt erfpachters verder tegemoet
Het college van burgemeester en wethouders presenteert de raad een nieuw voorstel voor een afkoopregeling van erfpacht, waarbij zij ongeveer 3500 Utrechtse huiseigenaren tegemoet komt. Deze groep huiseigenaren heeft een woning met erfpacht die nog niet eeuwigdurend is afgekocht. Bijna 90% van erfpachters in Utrecht heeft al niet meer te maken met een toekomstige betalingsverplichting, omdat ze de erfpacht hebben afgekocht of eigenaar zijn van de grond waar hun huis op staat. Voor de resterende 3500 huiseigenaren komt het college nu met deze afkoopregeling, die gunstiger uitpakt voor de huiseigenaren dan het oorspronkelijke voorstel uit december 2016. ...
2017-07-07 12:36 open_in_new
Twee sluitingen na inval vanwege drugshandel en heling
Woensdagavond 6 juli heeft de politie bij twee zaken op het Wolff en Dekenplein invallen gedaan. Het gaat om een eethuis en een kapperszaak. Burgemeester Jan van Zanen heeft per direct het eethuis gesloten vanwege drugshandel. Hij heeft de eigenaar van de kapperszaak laten weten dat hij de procedure voor de sluiting van de kapperszaak heeft opgestart vanwege heling. ...
2017-07-06 22:08 open_in_new
Groter voetgangersgebied Utrechtse binnenstad met ruimere fietstijden
Na bijna vijftig jaar verandert het Utrechtse voetgangersgebied, zo heeft het Utrechtse college vandaag vastgesteld. Het gebied primair voor de voetganger wordt groter en op de rustige momenten krijgt de fietser meer ruimte. De aangepaste tijden en een grotere omvang van het gebied doen recht aan het gebruik van de historische binnenstad vandaag de dag. Bovendien leidt een grotere spreiding van bezoekers tot een verbetering van het economische klimaat van de binnenstad. ...
2017-07-06 20:04 open_in_new
Zorg en Zekerheid nieuwe zorgverzekeraar voor minima in Utrecht
Zorg en Zekerheid biedt vanaf 1 januari 2018 de zorgverzekering voor Utrechters met een laag inkomen. De gemeente heeft hiervoor op 6 juli een contract getekend met Zorg en Zekerheid voor de komende drie jaar. Zo blijven minima goed en betaalbaar verzekerd voor zorgkosten. Samen met de U-pas vormt de collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen de basis van de Utrechtse armoederegelingen. ...
2017-07-06 14:54 open_in_new
Zomer in Utrecht: 50e watertappunt en actie Schone Stadsparken
Wethouder Kees Geldof (Openbare Ruimte en Groen) neemt vrijdag op de Uithof het vijftigste watertappunt van Utrecht in gebruik. Dat doet hij samen met een van de winnaars van een selfie-wedstrijd die vorig jaar werd uitgeschreven door waterbedrijf Vitens. Deelnemers aan de wedstrijd konden voor hun eigen woonplaats een watertappunt winnen. Utrecht haalde op die manier maar liefst vijf watertappunten binnen. ...
2017-07-06 13:52 open_in_new
Plannen Merwedekanaalzone ter inzage
Utrecht wil in de Merwedekanaalzone de komende 15 jaar 6.000 tot 10.000 woningen en bijbehorende voorzieningen realiseren. De transformatieplannen voor dit voormalig industriegebied laten de ambities van het college op het gebied van duurzame en gezonde verstedelijking zien. De grootste binnenstedelijke nieuwe stadswijk wordt een energiezuinige, duurzame en groen gebied met energieneutrale woningen, deelauto’s en veel aandacht voor groen. Vandaag heeft het college het eerste deel van de concept-omgevingsvisie Merwedekanaalzone (de Ruimtelijke Agenda) en de bijbehorende concept-milieueffectrapportage vrijgegeven voor inspraak. Deze visie is ontwikkeld samen met de stad, onder andere in werkateliers en stadsgesprekken. ...
2017-07-05 18:14 open_in_new
Ontwerpbestemmingsplan Defensieterrein ter inzage
Op het voormalig Defensieterrein aan het Merwedekanaal komt een duurzame en gezonde stadswijk. Het college van burgemeester en wethouders legt het ontwerpbestemmingsplan Defensieterrein ter inzage. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen van 4 augustus tot en met 14 september 2017 reageren. ...
2017-07-05 18:14 open_in_new
Utrecht verbetert de daklozenopvang
Utrecht verbetert de daklozenopvang door samenhang in zorg en opvang en een duidelijke ingang te bieden. Er komt een voorziening met daarin een inloop, hulpverlening en zorg, activering en eerste noodopvang. Hier kunnen mensen zich melden voor hulp en onderdak. Daarnaast wordt nachtopvang in Utrecht geleidelijk omgevormd naar een combinatie van dag- en nachtopvang en komen er kleinschalige opvanglocaties in wijken en regiogemeenten. De gemeente wil verschillende vormen van opvang en begeleiding bieden en daarmee beter aansluiten bij wat mensen nodig hebben. Het college van B&W heeft hier op 4 juli mee ingestemd. ...
2017-07-05 17:12 open_in_new
Plannen voor een groenere stad
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft vandaag het ‘Meerjaren Groenprogramma jaarsnede 2017’ aan de Gemeenteraad gestuurd. Hierin staan de voorgenomen projecten die dit jaar bijdragen aan een aantrekkelijke en groene woon- en werkomgeving, waar alle inwoners van kunnen genieten. In deze projecten wordt in totaal ruim 4 miljoen euro geïnvesteerd en wordt er nauw samengewerkt met bewoners en andere overheden. ...
2017-07-05 14:06 open_in_new
Alcoholverbod in winkelcentrum De Gagelhof en omgeving
In winkelcentrum De Gagelhof en omgeving wordt een alcoholverbod ingesteld. In dit gebied is al enkele jaren overlast van groepen die veel alcohol gebruiken en dagelijks in het winkelcentrum aanwezig zijn. De groepen stellen zich hinderlijk op naar winkelend publiek, ondernemers, bewoners en professionals. ...
2017-07-05 11:00 open_in_new
‘Markt Mozaïek’ wint publieke stemming kunst Vredenburgplein
Het kunstwerk van Jennifer Tee genaamd Markt Mozaïek is de winnaar van de publieke stemming voor kunst op het Vredenburgplein. Dit kunstwerk, waarbij het plein bijna geheel bedekt wordt in een natuurstenen mozaïek, kreeg meer dan de helft van de stemmen. Utrechters konden van 2 tot 18 juni hun stem uitbrengen op één van vijf geselecteerde ontwerpen. ...
2017-07-04 17:26 open_in_new
Utrechtse lucht weer gezonder
De lucht in Utrecht is de afgelopen vijf jaar schoner geworden. De concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) in de lucht zijn gedaald met respectievelijk ruim 20 en 25 procent. Dat is een snellere daling dan het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit de ‘Gemeentelijke Monitoringsrapportage Luchtkwaliteit 2016’. De afname van gezondheidsschadelijke stoffen in de lucht wordt bevestigd door de resultaten van het Utrechtse meetnet, te vinden in de ‘Rapportage Luchtmeetnet Utrecht 2015’. ...
2017-07-04 14:20 open_in_new