Utrecht Nieuws

Pilot aanpak illegale gevelreclame Amsterdamsestraatweg
De gemeente gaat op een deel van de Amsterdamsestraatweg handhaven op illegale gevelreclame. Het college besloot vandaag tot actief toezicht voor het gedeelte vanaf de entree tot aan de Marnixlaan. Hier wil de gemeente illegale reclame-uitingen en zicht belemmerende beplakking terugdringen. Dit verhoogt de beeldkwaliteit van de straat en draagt bij aan het gevoel van veiligheid. De pilot start op 1 juni 2017 en duurt een jaar. ...
gisteren 14:58 open_in_new
Presentatie dichtbundel in week van de begraafplaatsen
Van 27 mei tot en met 4 juni is de week van de begraafplaatsen. Tijdens deze week wordt er stilgestaan bij wat de Utrechtse begraafplaatsen kunnen bieden als troost bij het verliezen van een dierbare. Er wordt een dichtbundel gepresenteerd over begraafplaats Soestbergen en er wordt een historische wandeling gemaakt. ...
gisteren 12:54 open_in_new
Burgemeester sluit drugspand aan de Trumanlaan 165
Burgemeester Jan van Zanen heeft besloten een woning aan de Trumanlaan in Kanaleneiland te sluiten. De woning werd gebruikt voor de opslag van harddrugs en drugshandel. Dit blijkt uit onderzoek van de politie. Daarnaast werd een handelshoeveelheid cocaïne aangetroffen.   ...
2017-05-22 18:16 open_in_new
‘Shout Out!’ van Marel Rödel in stadhuis
Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland bestaat dit jaar 10 jaar: aanleiding voor de tentoonstelling ‘Shout Out!’ van de Utrechtse fotograaf Marel Rödel. Zij volgde drie talentvolle, muzikale jongeren die actief zijn in het Cultuurhuis én in de stad. Resulterend in een fotoserie die een unieke kijk biedt in de levens van deze Utrechtse jongeren. Te zien in het stadhuis. ...
2017-05-22 12:04 open_in_new
Burgemeester sluit woning met hennepkwekerij aan de Cabrallaan 15
Burgemeester Jan van Zanen sluit per direct een vierkamerwoning aan de Cabrallaan in Kanaleneiland. De politie heeft daar een hennepkwekerij aangetroffen. Daarnaast werd de woning gebruikt voor woonfraude.       ...
2017-05-19 16:54 open_in_new
Oud-burgemeester van Utrecht Annie Brouwer-Korf overleden
Oud-burgemeester van Utrecht Annie Brouwer-Korf is woensdag 17 mei op 70-jarige leeftijd overleden. De familie heeft dit vandaag bekend gemaakt. Annie Brouwer-Korf was van 1999 tot 2008 burgemeester van Utrecht. ...
2017-05-18 11:58 open_in_new
College vraagt om scenario’s energielandschap Rijnenburg en Reijerscop
Het college van burgemeesters en wethouders vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de startnotitie energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop. Dat betekent onder meer dat initiatiefnemers Eneco en Rijne Energie gevraagd wordt scenario’s voor een energielandschap te ontwerpen. De scenario’s moeten voldoen aan de voorwaarden uit de vastgestelde startnotitie. Deze voorwaarden zijn mede gebaseerd op het Stadsgesprek met de Regio. Dit zijn onder andere het behoud van natuurlijke, ruimtelijke en recreatieve waarden en de ontwikkeling van een samenhangend energielandschap. Ook moeten maatregelen worden genomen tegen geluidsoverlast en slagschaduw van windmolens en zijn er voorwaarden met betrekking tot financiële participatie. Met deze startnotitie reageert het college op de motie van de raad om duurzame initiatieven in dit gebied te stimuleren. ...
2017-05-17 21:30 open_in_new
Utrecht start met proef huurkorting
U-pashouders met een hoge huur en een laag inkomen kunnen vanaf 1 september korting op hun huur krijgen. Daarover hebben gemeente, corporaties en huurderorganisaties overeenstemming bereikt. Deze proef werd eind vorig jaar al aangekondigd rond het tekenen van de prestatieafspraken 2017-2020 tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties. Omdat deze manier van lastenverlaging nieuw is en nog nergens anders in Nederland wordt uitgevoerd, nam de voorbereiding wat langer in beslag dan ingeschat. De korting kan oplopen tot 100 euro per maand. ...
2017-05-17 13:14 open_in_new
Utrecht eerste gemeente met voorstel omgevingsvisie voor hele stad
Het voorstel voor de Omgevingsvisie Utrecht 1.0 staat online. De eerste omgevingsvisie voor de stad Utrecht bevat actueel, overkoepelende en integraal ruimtelijk beleid voor diverse beleidsvelden. Hiermee is Utrecht koploper en loopt de stad vooruit op de invoering van de Omgevingswet in 2019. Dan moet iedere gemeente een omgevingsvisie hebben. Met de komst van de Omgevingsvisie Utrecht 1.0 is ruimtelijk beleid beter toegankelijk en is de helft van de beleidsnota’s geschrapt. De gemeenteraad moet nog besluiten over dit raadsvoorstel. ...
2017-05-17 07:02 open_in_new
Burgemeester sluit pand aan Sumatrastraat 4BS

16-05-2017

Burgemeester Jan van Zanen sluit per direct een pand aan de Sumatrastraat 4BS in Utrecht. De politie heeft daar een grote hennepkwekerij aangetroffen.

In het pand waren 476 wietplanten. De politie constateerde dat het pand door de ...

2017-05-16 16:34 open_in_new
Forse uitbreiding Utrechtse woningbouwproductie: in drie jaar verdubbeld
De voorspelde forse toename van de woningbouwproductie in Utrecht houdt onverminderd aan: in 2017 worden bijna twee keer zoveel woningen in aanbouw genomen als in 2014. Ook de daaropvolgende jaren blijft de productie hoog. Tot en met 2019 start de bouw van ruim 13.000 woningen. Dat blijkt uit prognoses van het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) 2017. Wethouder Paulus Jansen van Wonen en RO noemt de woningproductiecijfers spectaculair: ”Wij blijven ons de komende jaren extra inzetten voor de bouw van sociale huurwoningen en huurwoningen in het middensegment. Daar is nog steeds veel behoefte aan.” ...
2017-05-15 12:40 open_in_new
Ontwerp busbaan Dichterswijk naar gemeenteraad
    De realisatie van de busbaan Dichterswijk is een stap dichterbij gekomen nu het college het ontwerp ter besluitvorming voorlegt aan de raad. De busbaan over de Van Zijstweg en dr. M.A. Tellegenlaan is een belangrijke laatste schakel in het netwerk van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) tussen Utrecht CS en station Vleuten. Zowel voetganger, fietser, bus en auto krijgen een goede en veilige route, terwijl de kwaliteit van het gebied aanzienlijk verbetert. De start van de aanleg staat gepland voor 2019.   ...
2017-05-15 11:38 open_in_new
Voorjaarsnota 2017 – Blijven investeren in de gezonde groei van Utrecht
Vandaag presenteert het Utrechtse college de voorjaarsnota 2017 aan de gemeenteraad. Wethouder Jeroen Kreijkamp (Financiën): ‘Dit is een Voorjaarsnota waarin we in Utrecht investeringen mogelijk maken in onze inwoners en de groeiende stad. Tevens lossen we forse onontkoombare knelpunten op. Het is een stevige, meerjarig sluitende begroting waar ik trots op ben’. Door knelpunten op te lossen èn de noodzakelijke investeringen te doen, legt het college een solide begroting neer voor een gezonde toekomst. De gemeenteraad besluit op donderdag 29 juni a.s. over de Voorjaarsnota. ...
2017-05-15 10:36 open_in_new
C.C.S. Crone Stipendia 2017: Gerda Blees, Tom Hofland en Patrick Pouw
Op zaterdag 13 mei heeft wethouder Kees Diepeveen van Cultuur tijdens het International Literature Festival Utrecht de C.C.S. Crone Stipendia 2017 uitgereikt aan Gerda Blees, Tom Hofland en Patrick Pouw. ...
2017-05-14 02:34 open_in_new
Ontwikkeling nieuwe woonwijk ‘Groenewoud’ stap dichterbij
Op vrijdag 12 mei tekenden de gemeente Utrecht, ontwikkelaar Loostad Vastgoedontwikkeling en KWS een intentieverklaring waarmee partijen een stap zetten tot het verplaatsen van de Asfaltcentrale Utrecht. In het gebied ten noorden van de Prins Clausbrug wil Loostad samen met de gemeente woningbouw realiseren. Daarvoor is verplaatsing van de asfaltcentrale een voorwaarde. Wethouder Geldof (Leidsche Rijn):’Dit is een geweldige kans, om de woonwijk Groenewoud te kunnen realiseren, zodat we Leidsche Rijn straks compleet kunnen maken. ...
2017-05-12 12:20 open_in_new
Utrecht eerste gemeente met voorstel omgevingsvisie voor hele stad
Het voorstel voor de Omgevingsvisie Utrecht 1.0 staat online. De eerste omgevingsvisie voor de stad Utrecht bevat actueel, overkoepelende en integraal ruimtelijk beleid voor diverse beleidsvelden. Hiermee is Utrecht koploper en loopt de stad vooruit op de invoering van de Omgevingswet in 2019. Dan moet iedere gemeente een omgevingsvisie hebben. Met de komst van de Omgevingsvisie Utrecht 1.0 is ruimtelijk beleid beter toegankelijk en is de helft van de beleidsnota’s geschrapt. De gemeenteraad moet nog besluiten over dit raadsvoorstel. ...
2017-05-11 18:46 open_in_new
College presenteert “Utrechtse visie religieus erfgoed”
De komende jaren zullen verscheidene monumentale kerkgebouwen in Utrecht vrijkomen en worden afgestoten door de huidige eigenaren. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft daarom vandaag de “Utrechtse visie religieus erfgoed” gepresenteerd. Daarin worden alle aspecten van het religieus erfgoed behandeld, waaronder exploitatie, herbestemming, toeristisch bezoek en de rol van de overheid. ...
2017-05-11 16:42 open_in_new
Monteurs met bakfiets in Utrechtse binnenstad
Monteurs van Coca-Cola, Douwe Egberts en KPN gaan hun klanten in de binnenstad van Utrecht bezoeken met een elektrische bakfiets. Wethouder Lot van Hooijdonk gaf donderdag het startsein voor de proef CityServiceBike. Bij parkeergarage Vaartsche Rijn aan de rand van het centrum kunnen monteurs hun busje parkeren en hun spullen overladen op een bakfiets. Het initiatief zorgt voor minder bedrijfs- en bestelbussen in de binnenstad van Utrecht, reductie van de CO2-uitstoot en vergroot de leefbaarheid in de stad. ...
2017-05-11 15:40 open_in_new
Nieuwe verordening voor moderne reclamevormen
Het college wil met een nieuwe reclameverordening ruimte bieden aan nieuwe vormen van reclame in de openbare ruimte. Digitale en bewegende beelden worden de laatste jaren steeds populairder, maar waren nog niet toegestaan in de huidige verordening. Tegelijkertijd hebben deze vormen invloed op het straatbeeld, waar ook al verkeersborden, straatmeubilair en vergunningsvrije reclame achter glas te zien zijn. In de nieuwe verordening is reclame dan ook gebonden aan voorwaarden die bovendien per plek kunnen verschillen. Uitgangspunt is een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid. Hierbij wordt onder meer gelet op lichthinder, verkeersveiligheid en de effecten op planten en dieren. ...
2017-05-11 13:36 open_in_new
Voortzetting maatregelen Amsterdamsestraatweg
De collectieve sluitingstijden voor horeca en dienstverlenende bedrijven voor een deel van de Amsterdamsestraatweg blijven van kracht. Ook het besluit om geen nieuwe vestigingen van coffeeshops op een deel van de Amsterdamsestraatweg te openen blijft gehandhaafd. Beide maatregelen maken onderdeel uit van een brede aanpak voor een gezonde, veilige en duurzame toekomst voor alle mensen die wonen, werken en verblijven op de Amsterdamsestraatweg. ...
2017-05-11 12:34 open_in_new
Betaald parkeren in Leidsche Rijn Centrum
In Leidsche Rijn Centrum voert de gemeente Utrecht per 1 oktober 2017 betaald parkeren op straat in, om eventuele parkeeroverlast te voorkomen. Wel heeft het college aan de gemeenteraad voorgelegd om in het begin op straat het eerste uur en in de parkeergarage de eerste twee uur parkeren gratis te maken. Het parkeertarief op straat wordt 2,47 euro per uur. Het winkelgebied in Leidsche Rijn Centrum wordt vanaf het najaar 2017 opgeleverd en vanaf dat moment wordt in Leidsche Rijn Centrum drukte verwacht van bewoners en bezoekers. ...
2017-05-10 17:48 open_in_new