Utrecht Nieuws

Bestemmingsplan brengt Hart van De Meern Noord stap dichterbij
De herontwikkeling van Hart van de Meern Noord is alweer een stap dichterbij. Het college heeft vandaag het bestemmingsplan aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd. Het gaat om een oud plan dat nu richting realisatie gaat. Ten noorden van de Zandweg en ten westen van de Castellumlaan komt een nieuw woongebied met 80 woningen en nieuwe voorzieningen.   ...
vandaag 10:22 open_in_new
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Overvecht en Kanaleneiland
De gemeente heeft voor de jaren 2017-2019 een bedrag van 3 miljoen euro vrijgemaakt ten behoeve van projecten ter verbetering van de openbare ruimte in Overvecht en Kanaleneiland. Het is de bedoeling de aanpak te combineren met renovatiewerkzaamheden van woningcorporaties. ...
gisteren 18:52 open_in_new
Toekomst sociaal makelaarschap in Utrecht
Het college stelt nieuwe uitgangspunten voor het sociaal makelaarschap in Utrecht voor aan de raad. Sociaal makelaars werken in de hele stad met en voor bewoners. Centraal in de uitgangspunten staat het verbinden van bewoners(initiatieven), het bevorderen van sociale samenhang en de mogelijkheid voor alle inwoners om zonder belemmering of uitsluiting mee te doen in de Utrechtse samenleving. Per 1 januari 2019 gaat een nieuwe subsidieperiode in en deze uitgangspunten vormen hiervoor de basis. ...
gisteren 16:48 open_in_new
Gemeente Utrecht vaart 17 juni mee met Utrechtse Canal Pride
Zaterdag aanstaande is de eerste Canal Pride in Utrecht. Meer dan 25 boten van organisaties uit de LHBT+ gemeenschap varen vanaf 13.00 uur over de Oudegracht. Tijdens deze allereerste Utrecht Canal Pride vaart de gemeente Utrecht ook mee.     ...
gisteren 02:20 open_in_new
Burgemeester sluit appartement met hennepkwekerij aan de Koldijksterraklaan 181
Burgemeester Jan van Zanen sluit per direct een appartement aan de Koldijksterraklaan 181 in Leidsche Rijn. De politie heeft daar een hennepkwekerij aangetroffen. De installatie voor elektra was zeer gevaarlijk aangelegd met een groot risico op kortsluiting en brand. ...
2017-06-27 03:34 open_in_new
"Utrecht Lensloos” in stadhuis
  De Utrechtse fotograaf Danny Kalkhoven fotografeert al 15 jaar met pinhole-camera’s: eenvoudige fototoestellen zonder lens of zoeker. Hiermee legt hij interieurs van Utrechtse cafés en bekende Utrechtse gebouwen vast. De verrassende resultaten zijn nu te zien in expositie ‘Utrecht Lensloos’ in het stadhuis.   ...
2017-06-26 15:10 open_in_new
Utrecht dient aanvraag in voor experiment in de bijstand
Utrecht dient een aanvraag in bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een experiment te houden in de bijstand. Met het experiment Weten wat werkt wil het college van burgemeester en wethouders in de praktijk onderzoeken welke aanpak het beste werkt in de bijstand om mensen te motiveren aan de slag te gaan. ...
2017-06-23 11:44 open_in_new
Experts praten gemeenteraad bij over warmteplannen
De Utrechtse ambitie is om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Aardgasloze wijken dragen hieraan bij en kunnen worden gerealiseerd na vaststelling van een warmteplan. Bij de raadsbehandeling van het eerste Utrechtse warmteplan voor Rijnvliet-Zuid bleek nog duidelijk verschil van inzicht te bestaan tussen college en raad. Op initiatief van de fracties van D66, GroenLinks en VVD praten op donderdag 22 juni diverse landelijke experts Utrechtse raadsleden bij over de rol en praktische uitwerking van warmteplannen. Centraal staat het creëren van helderheid over criteria om aardgasvrije wijken te kunnen realiseren ter ondersteuning van eventuele toekomstige behandelingen van warmteplannen in de raad. Daarnaast willen raadsleden informatie ophalen om daarmee ruimte te kunnen bieden aan meerdere duurzame warmtebronnen, inwoners keuzevrijheid te bieden en de kosten zo laag mogelijk te houden. ...
2017-06-21 18:18 open_in_new
Woningbouw Centrum Overvecht kan van start
Ontwikkelaars presenteren plannen Op woensdagmiddag 21 juni hebben projectontwikkelaars AM en Van Wijnen de plannen gepresenteerd voor de woningbouw op de voormalige NPD-strook in Overvecht (hoek Zamenhofdreef/Brailledreef). Hier komen drie woongebouwen met 223 appartementen voor starters en senioren, én een woontoren voor 629 studenten, waarvan het overgrote deel bestaat uit zelfstandige appartementen. Op de begane grond komen allerlei voorzieningen, waaronder horeca. ...
2017-06-21 18:18 open_in_new
Project ‘Lombok en Zeeheldenbuurt Waterproof ' vordert
In een brief heeft het College van Burgemeester en Wethouders de Gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rond het project ‘Lombok en Zeeheldenbuurt Waterproof’. Als gevolg van het veranderende klimaat heeft Utrecht de laatste jaren steeds vaker te maken met de gevolgen van zware regenbuien. In korte tijd moet het regenwater worden afgevoerd naar het riool of in de bodem verdwijnen. Vooral souterrainwoningen in met name Lombok en de Zeeheldenbuurt blijken kwetsbaar te zijn voor regenwater dat niet goed kan wegstromen. ...
2017-06-20 17:28 open_in_new
Burgemeester sluit appartement met hennepkwekerij aan de Koldijksterraklaan 181
Burgemeester Jan van Zanen sluit per direct een appartement aan de Koldijksterraklaan 181 in Leidsche Rijn. De politie heeft daar een hennepkwekerij aangetroffen. De installatie voor elektra was zeer gevaarlijk aangelegd met een groot risico op kortsluiting en brand. ...
2017-06-19 17:42 open_in_new
Herontwikkeling Pagelaan naar woningbouw verder onderzocht
Op de plek van het voormalige schoolgebouw aan de Pagelaan in Hoograven Zuid komt mogelijk woningbouw. De stichting die eigenaar is van het schoolgebouw heeft een ontwikkelaar geselecteerd om hier woningen te realiseren. Het college heeft het startdocument vastgesteld om dit plan verder te laten uitwerken.   ...
2017-06-19 11:30 open_in_new
Breaking Borders wint Annie Brouwer-Korf-prijs
Breaking Borders heeft de Annie Brouwer-Korf-prijs gewonnen. Breaking Borders is een documentaire over het leven van Ibrahim Mokadad, een van de vele LHBTI-vluchtelingen. Wethouder Victor Everhardt heeft de prijs van € 5.000,- zojuist uitgereikt aan de makers, studenten Barbara Vollebregt en Fatima Warsame. De gemeente reikt de Annie Brouwer-Korf-prijs sinds 2007 uit op het Midzomergracht Festival aan een innovatief project dat positief bijdraagt aan de integratie, emancipatie en/of acceptatie van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen, transgenders en/of interseksuelen (de LHBTI-gemeenschap) binnen de gemeente Utrecht.   ...
2017-06-19 10:28 open_in_new
Burgemeester sluit woning met hennepkwekerij aan de Tigrisdreef 176
Burgemeester Jan van Zanen sluit per direct een woning aan de Tigrisdreef 176 in Overvecht. De politie heeft daar een hennepkwekerij aangetroffen. De installatie voor elektra was zeer gevaarlijk aangelegd met een groot risico voor de omgeving op kortsluiting en brand.     ...
2017-06-16 18:24 open_in_new
Gemeente Utrecht vaart 15 juni mee met Utrechtse Canal Pride
Zaterdag aanstaande is de eerste Canal Pride in Utrecht. Meer dan 25 boten van organisaties uit de LHBT+ gemeenschap varen vanaf 13.00 uur over de Oudegracht. Tijdens deze allereerste Utrecht Canal Pride vaart de gemeente Utrecht ook mee.     ...
2017-06-16 14:16 open_in_new
Bidbook Utrecht City of Literature ingediend bij UNESCO
Burgemeester Jan van Zanen heeft namens de gemeente Utrecht de aanvraag voor Unesco City of Literature ondertekend. De bekendmaking van de nieuwe Cities of Literature wordt eind 2017 verwacht. Utrecht zou de eerste City of Literature van Nederland zijn. De toekenning van de titel ‘City of Literature’ is voor eeuwig. ...
2017-06-15 09:20 open_in_new
Onderzoek naar woningbouw Befu-terrein
Op het voormalige terrein van betonmortelcentrale Befu in Hoograven komen woningen. Het college heeft het startdocument vastgesteld om het plan voor woningbouw op deze plek verder uit te werken en gaat op zoek naar een ontwikkelaar. Nu roeivereniging Viking heeft besloten op de huidige locatie te blijven, kan het hele Befu-terrein gebruikt worden voor woningbouw. De gemeente is eigenaar van het gebied ten zuiden van het Neerlandiaterrein in Hoograven Zuid. ...
2017-06-14 15:46 open_in_new
232 nieuwe studentenwoningen in Rotsoord
GTZ Investment wil in Rotsoord 232 studentenwoningen realiseren op het terrein van de voormalige glashandel Spliet en de Waal. Het bestemmingsplan Briljantlaan 9 dat deze ontwikkeling mogelijk maakt, ligt nu ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 24 maart zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. ...
2017-06-13 16:00 open_in_new
Voortgezet onderwijs groeit tot 2025 met 4000 leerlingen
Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. Deze groei vraagt om bijbehorende onderwijsvoorzieningen in het primair, het speciaal en in het voortgezet onderwijs. De gemeente en de schoolbesturen hebben de afgelopen maanden nieuwe afspraken gemaakt om de capaciteit van het voortgezet onderwijs te vergroten. Op basis van de groeicijfers van Utrecht, is de groeiopgave tot 2025 bijgesteld naar 4.000 leerlingen. Hiermee leveren wij tijdig voldoende, kwalitatief goede en gezonde schoolgebouwen voor de Utrechtse leerlingen. ...
2017-06-09 19:16 open_in_new
Utrecht wil betere prijskwaliteitsverhouding voor middenhuurwoningen
Er komen in Utrecht nieuwe kaders voor nieuw te bouwen woningen in de middenhuursector. Door de blijvende vraag naar middenhuurwoningen, een woningmarkt onder hoge druk en daardoor schaarste, blijft de ontwikkeling van de voorraad middenhuurwoningen een complexe opgave. De nog door de gemeenteraad vast te stellen kaders beogen voor huurders een betere prijskwaliteitsverhouding te verzekeren, met behoud van een goed rendement voor de pensioenfondsen en andere institutionele beleggers. Zo wil Utrecht wonen betaalbaar en van goede kwaliteit houden. ...
2017-06-09 18:14 open_in_new
CO₂-uitstoot daalt in Utrecht
De CO₂-uitstoot in Utrecht was in 2015 zo’n 8 procent lager dan in 2010. Dit is tegen de landelijke trend in. Zowel bij bedrijven (elektriciteit en gas) als bij mobiliteit nam de uitstoot af. Utrecht blijft daarnaast koploper op het gebied van zonnepanelen. Dit blijkt uit het Duurzaamheidsverslag en de Voortgangsrapportage Utrechtse Energie over 2016. ...
2017-06-09 15:08 open_in_new