Laatste Nieuws Online

Utrecht Nieuws

Nieuw gebouw op locatie voormalig informatiecentrum Leidsche Rijn
Op de plek van het voormalig informatiecentrum Leidsche Rijn, aan de Dirck Hoetweg, komt nieuwbouw. Het huidige pand wordt gesloopt. De sportschool en kinderopvang die in het huidige gebouw gehuisvest zijn, komen terug in het nieuw te bouwen pand. Daarnaast komt er ruimte voor ongeveer 50 huurwoningen. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het startdocument voor de nieuwbouwplannen. ...
2018-12-14 21:15 open_in_new
Toekomst voor huidige huurders en gebouwen Merwedekanaalzone
Het college bekijkt hoe vijf gebouwen van het OPG-complex behouden kunnen blijven voor de nieuw te ontwikkelen stadswijk Merwede. Ook wil het college de gespreken voortzetten met huurders op het OPG-terrein die goed passen bij de ontwikkeling van deze gezonde en levendige stadswijk. ...
2018-12-14 16:00 open_in_new
Utrecht heeft nieuwe Regenboogagenda
De Regenboogagenda voor 2019-2022 is klaar. In de agenda staan acties die de acceptatie, zichtbaarheid en veiligheid van LHBTI+ personen in Utrecht vergroten. De agenda is samen met onder meer bewoners, vertegenwoordigers van regenboogorganisaties, politie en hulpverleners opgesteld. ...
2018-12-14 14:57 open_in_new
Utrecht vernieuwt specialistische jeugdhulp
Vanaf 1 januari 2020 zijn er voor alle Utrechtse kinderen en gezinnen specialistische teams voor jeugdhulp in de buurt. Zo sluit de gemeente aan op wat kinderen en gezinnen hebben aangegeven belangrijk te vinden: zorg dicht bij huis, op maat en overzichtelijk. Of, zoals een van de kinderen in de kinderconsultatie zei: “bij je thuis als je dat handig vindt”. De teams werken nauw samen met het buurtteam, school, huis- en jeugdarts. De aanbesteding specialistische jeugdhulp die vandaag start, gebruiken we om deze belangrijke vernieuwingen door te voeren. Utrecht geeft jongeren ook in de aanbesteding een stem. ...
2018-12-14 12:51 open_in_new
Twee nieuwe hockeyvelden op sportpark Vechtzoom
Met de aanleg van twee nieuwe hockeyvelden op sportpark Vechtzoom investeert het college in een uitbreiding en beter gebruik van de huidige accommodatie. Vechtzoom is een belangrijk sportpark voor wijken in het noorden van de stad. Kinderen uit Overvecht maken er gebruik van een betaalbaar en bereikbaar sportaanbod. De combinatie van hockey en voetbal op het sportpark draagt bij aan meer bewegen in Overvecht. Belangrijke randvoorwaarde bij de aanleg van de velden is dat het groen rondom het park, en vooral de groene zone tussen het sportpark en de Vechtdijk, zoveel mogelijk worden gespaard. ...
2018-12-14 11:48 open_in_new
Integraal Veiligheidsplan 2019-2022: Een veilige stad voor iedereen
Het op orde houden van de veiligheid in de stad is de komende vier jaar het hoofddoel van het Utrechts veiligheidsbeleid. Op basis van gesprekken in de stad en onderzoek zijn vier onderwerpen gekozen die extra aandacht verdienen: ondermijning steviger aanpakken, zorg en veiligheid dichter bij elkaar brengen, een veiliger digitale stad en veiliger verkeer. Dit staat in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022, dat door het college ter besluitvorming is voorgelegd aan de gemeenteraad. ...
2018-12-13 15:49 open_in_new
Noord-Brabant en Utrecht verwelkomen de Vuelta in 2020
Utrecht en Noord-Brabant vormen samen het parcours voor de start van de Vuelta a España in 2020. Vuelta-directeur Javier Guillén heeft dat maandag laten weten aan de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen. De ploegenpresentatie, de start met een ploegentijdrit en de finish van de tweede etappe zijn in augustus in Utrecht. De tweede etappe start in ’s-Hertogenbosch, de volledige derde etappe trekt door Noord-Brabant met Breda als start- en finishplaats.   ...
2018-12-12 14:37 open_in_new
Meer mogelijkheden voor mantelzorgers
Utrecht komt vanaf 2019 met een beter en meer divers aanbod voor mantelzorgers. Het streven is dat tenminste 500 extra mantelzorgers daarvan gebruik gaan maken. Het aanbod bestaat onder andere uit een strippenkaart voor ‘respijtzorg’ en verschillende soorten logeermogelijkheden. Verder worden vrijwilligers opgeleid om mantelzorgers die zorgen voor mensen met dementie of niet-aangeboren hersenletsel te ondersteunen. Ook wil de gemeente meer jonge mantelzorgers bereiken. ...
2018-12-11 18:37 open_in_new
Utrecht koopt schulden voor inwoner vaker af
Van meerdere schuldeisers naar maar één schuld bij de gemeente? Het college laat de gemeenteraad vandaag in een brief weten dit vanaf volgend jaar vaker te doen. Deze aanpassing helpt schuldenstress bij Utrechters met een schuldregeling verminderen, zodat zij zich beter kunnen richten op andere zaken als werk, scholing en opvoeding. ...
2018-12-11 16:31 open_in_new
Grootschalige proef met deelfietsen in Utrecht
Hoe draagt de deelfiets in Utrecht bij aan een gezonde en bereikbare stad? Dit gaat de gemeente Utrecht samen met Universiteit Utrecht en Hogeschool Windesheim in de praktijk onderzoeken. Het Deense bedrijf Donkey Republic biedt hiervoor vanaf het voorjaar van 2019 haar deelfietsen aan in Utrecht. Plan is om 700 fietsen te plaatsen. De proef is in eerste instantie gericht op een betere bereikbaarheid van het Utrecht Science Park. ...
2018-12-11 11:13 open_in_new
Maatregelen kruispunt Weg der Verenigde Naties-Overste Den Oudenlaan
Gemeente en provincie Utrecht nemen maatregelen op het kruispunt Weg der Verenigde Naties-Overste Den Oudenlaan. Ondanks een keerverbod en verkeersborden, vond op 20 oktober een tragisch ongeval plaats op het kruispunt met een aanrijding tussen camper en een tram. De bestuurder van de camper is hierbij overleden. Na aanleiding hiervan hebben gemeente en provincie gekeken of er extra maatregelen mogelijk zijn naast het keerverbod en de verkeersborden.   ...
2018-12-10 18:25 open_in_new
Leidsche Rijn krijgt hoogste gebouw van Utrecht
Leidsche Rijn krijgt het hoogste gebouw van Utrecht: een verticaal dorp van 140 meter hoog. In 2023 moet dit nieuwe icoon er staan. De gemeente selecteerde het plan MARK, dat uit drie hoge torens bestaat van 80, 100 en 140 meter, afgewisseld met laagbouw van circa 25 meter hoog. Dit betekent dat er voor het eerst in Utrecht een gebouw hoger wordt gebouwd dan de 112-meter hoge Domtoren. Het gebouw komt in Leidsche Rijn Centrum, aan de noordzijde van het NS-station Utrecht Leidsche Rijn, en in de buurt van de A2. De maquette werd maandag onthuld door wethouder Klaas Verschuure (Leidsche Rijn), hoofdarchitect Branimir Medic en Jeroen Messemaecker van de Graaff namens mede-ontwikkelaar Stadswaarde. ...
2018-12-10 13:11 open_in_new
Jongerencultuurhuis Overvecht stap dichterbij
Voor het nieuwe jongerencultuurhuis in Overvecht zoekt Utrecht een exploitant. In dit cultuurhuis kunnen jongeren tot 23 jaar deelnemen aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en zo hun talenten ontwikkelen. De gemeente streeft naar een openingsdatum vóór 1 juni 2019. Geïnteresseerde organisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen. ...
2018-12-06 11:31 open_in_new
Geslaagde controle bedrijventerrein Overvecht
Bij de integrale overheidscontrole op het bedrijventerrein Overvecht gisteren zijn onder meer een winkelinrichting voor nepkleding, gestolen auto-onderdelen, valse kentekenplaten en verdovende middelen in beslag genomen. Er zijn diverse overtredingen op het gebied van vergunningvoorschriften, milieuvoorschriften, bestemmingsplan (waarvan één vermoeden van illegale bewoning) en brandveiligheid geconstateerd. Deze overtredingen worden nog verder onderzocht. ...
2018-12-05 18:43 open_in_new
Welcome Center voor internationale inwoners
In het Stadskantoor in Utrecht opent begin 2019 een regionaal International Welcome Center om de groeiende groep internationale bewoners van de regio Utrecht beter van dienst te kunnen zijn. Het International Welcome Center Utrecht Region vervangt het huidige Expat Center en zal veel vaker open zijn. De wethouders economische zaken van Utrecht en Amersfoort, de gedeputeerde van de provincie Utrecht en de voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht ondertekenden het besluit woensdag. ...
2018-12-05 16:37 open_in_new
Burgemeester Jan van Zanen sluit woning aan de Gasperilaan
In april 2018 heeft de politie invallen gedaan op vier locaties in Utrecht in het kader van een grootschalig politieonderzoek naar het drugsnetwerk ‘MAX’. Een van de locaties betreft een woning aan de Gasperilaan. Hoofdverdachte van het politieonderzoek was in deze woning woonachtig bij zijn ouders. In de woning zijn, naast een relatief kleine handelshoeveelheid drugs, meerdere telefoons aangetroffen uit het betreffende drugsnetwerk en ruim € 7.000 euro aan contanten verspreid over de woning. Omdat uit politieonderzoek blijkt dat de woning onderdeel uitmaakt van een drugsnetwerk en op basis van de Opiumwet heeft de burgemeester besloten de woning aan de Gasperilaan te sluiten. Begin van de middag is in goed overleg met de familie de woning gesloten ...
2018-12-03 20:31 open_in_new
Groenlicht voor plannen oude tankstation Croeselaan
Het voormalige tankstation aan de Croeselaan krijgt tijdelijk een nieuwe bestemming. De gemeente heeft de weg vrij gemaakt om het gebouw tijdelijk (voor 5 jaar) een combinatiefunctie te geven: horeca, waarbij ruimte wordt geboden aan maatschappelijke buurtactiviteiten. ...
2018-11-30 17:57 open_in_new
Omgevingsvisie Vleuten-De Meern naar gemeenteraad
Het college van burgemeester en wethouders heeft de ‘Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern’ ter besluitvorming voorgelegd aan de Gemeenteraad. In de Omgevingsvisie legt de gemeente vast wat de betrokkenen belangrijk vinden als het gaat om hun fysieke leefomgeving en staan mogelijke ontwikkelingen beschreven. Ook zijn hierin de waarden vastgelegd die men voor Vleuten-De Meern wil behouden.     ...
2018-11-30 12:43 open_in_new
395 woningen aan Heycopstraat
Op de plek van soepfabriek Intertaste aan de Heycopstraat in Dichterswijk komen 395 duurzame woningen. 79 hiervan worden sociale huur en 65 woningen vallen in de middenhuur. De overige 251 komen in de vrije huursector. Het college legt de plannen hiervoor vanaf donderdag zes weken ter inzage en neemt vervolgens een besluit over deze zogeheten bouwenvelop met voorwaarden.   ...
2018-11-29 13:36 open_in_new
Utrecht tevreden over bereiken van landelijk akkoord bed, bad, brood en begeleiding
De gemeente Utrecht is tevreden dat landelijk een akkoord is bereikt over bed, bad, brood en begeleiding voor het opvangen van ongedocumenteerde vreemdelingen in Nederland. Het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en een aantal gemeenten gaan de komende tijd samenwerken aan een pilot ‘Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)’. Meewerken aan deze proef geeft de gemeente Utrecht de kans de lokale succesvolle opvang door te ontwikkelen in samenwerking met het Rijk. ...
2018-11-29 12:33 open_in_new
45 miljoen voor bereikbaarheid regio Utrecht
Provincie Utrecht, gemeente Utrecht en de Rijksoverheid stellen gezamenlijk 45 miljoen euro beschikbaar als eerste stap om de bereikbaarheid van Utrecht Science Park (USP) en de grote woningbouwlocaties in de stad te verbeteren. ...
2018-11-23 16:54 open_in_new