Laatste Nieuws Online

Utrecht Nieuws

Miljoenensubsidie voor duurzaam Kanaleneiland-Zuid
Tien partijen in Utrecht krijgen 5,3 miljoen euro subsidie van de Europese Commissie om van Kanaleneiland-Zuid een duurzame stadswijk te maken. 1,6 miljoen hiervan gaat naar de gemeente. Het project integreert investeringen in onder meer energiebesparing, duurzame energieopwekking en elektrische mobiliteit. Slimme datadiensten ondersteunen deze integratie. De EC stelt in totaal 18 miljoen euro beschikbaar voor het zogeheten IRIS-project, dat Utrecht als leider uitvoert samen met de Zweedse stad Göteborg en het Franse Nice.   ...
2018-02-15 16:00 open_in_new
Start Van Lieflandpark
Op vrijdag 16 februari a.s. start de realisatie van het Van Lieflandpark. Buurtbewoners, toekomstige bewoners, de ontwikkelaars Thunnissen en DAO ontwikkeling en wethouder Kees Geldof (Grondzaken) geven samen het startschot op de plek waar straks een nieuwe, groene en duurzame woonbuurt wordt gebouwd. ...
2018-02-15 13:54 open_in_new
Gemeente Utrecht, provincie Utrecht, en gemeente Amersfoort bekrachtigen samenwerking cultuur en erfgoed
Kees Diepeveen heeft namens de gemeente Utrecht, met Mariëtte Pennarts (provincie Utrecht) en Bertien Houwing (gemeente Amersfoort), een nieuw cultuurpact ondertekend. Het huidige cultuurpact liep af in 2017. Het nieuwe cultuurpact - Samenwerken aan cultuur in Utrecht - betekent een verdere bestendiging van de samenwerking. ...
2018-02-15 10:45 open_in_new
Kandidaten gezocht voor de Tolerantieprijs 2018
Gezocht: mensen, bedrijven en andere organisaties die zich in Utrecht op een creatieve manier inzetten voor een verdraagzame samenleving. Met activiteiten die bruggen slaan op het gebied van cultuur, sport, onderwijs en economie. De gemeente Utrecht looft hiervoor de Tolerantieprijs 2018 uit. ...
2018-02-14 17:57 open_in_new
Overeenkomst Gezondheidscentrum Vleuten
Op Valentijnsdag geven verschillende partijen elkaar het ja-woord voor de realisatie van het nieuwe gezondheidscentrum in het hart van Vleuten. Namens de gemeente Utrecht ondertekent wethouder Kees Geldof (Grondzaken) de intentieovereenkomst. ...
2018-02-14 15:51 open_in_new
Utrecht ondertekent Kopenhagen Consensus: Gezond stedelijk leven voor iedereen
Utrecht is de eerste stad in Nederland die de Kopenhagen Consensus ondertekent. Daarmee is Utrecht een van de vijfenzestig steden in Europa die zich verbinden aan gezondheid en welzijn als belangrijke pijlers voor stedelijke ontwikkeling. De Kopenhagen Consensus past in de ambitie van Utrecht om gezondheid centraal te stellen in stedelijke ontwikkeling. ...
2018-02-13 18:51 open_in_new
Utrecht doet mee aan Europees Erfgoedjaar
De Europese Commissie heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees Jaar voor het Cultureel Erfgoed. Met verschillende activiteiten sluit Utrecht aan bij het landelijk thema ‘Europa verbindt, Europa inspireert’. Het college van burgemeester en wethouders informeerde vandaag de gemeenteraad over de plannen. ...
2018-02-13 14:39 open_in_new
'Drommedaris' maakt plaats voor nieuwbouw
Het college heeft het startdocument vastgesteld voor de sloop van het pand dat bekend staat als 'De Drommedaris' aan de woonboulevard in Kanaleneiland. Op deze plek aan de Europalaan 101 komt nieuwbouw met een hotel, horeca, woondetailhandel, kantoren en zalen. Ook komt er parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen.   ...
2018-02-12 13:27 open_in_new
Woningsluiting Othellodreef vanwege hennepkwekerij

09-02-2018

Burgemeester Jan van Zanen sluit per direct de woning Othellodreef 59 op grond van de Opiumwet.

Naar aanleiding van een melding van woninginbraak kwam de politie daar vandaag ter plaatse. In de woning werd een inmiddels lege hennepkwekerij ...

2018-02-09 19:18 open_in_new
Zestien partijen en 385 kandidaten verkiesbaar voor Utrechtse gemeenteraad

09-02-2018

Zestien politieke partijen met in totaal 385 kandidaat-raadsleden doen in Utrecht mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Naast de tien partijen die nu in de raad zitten, doen zes nieuwe partijen mee. Het Centraal Stembureau ...

2018-02-09 19:18 open_in_new
Groen licht voor 6000 woningen Merwedekanaalzone
De gemeenteraad heeft donderdag de omgevingsvisie Merwedekanaalzone en de milieueffectrapportage (MER) vastgesteld. Dit bedrijventerrein wordt omgezet naar de grootste binnenstedelijke bouwlocatie. Hier kan nu een levendige, energiezuinige en groene Utrechtse stadswijk gerealiseerd worden. De komende vijftien jaar komen hier in ieder geval 6.000 nieuwe woningen en bijbehorende werkgelegenheid en voorzieningen.   ...
2018-02-08 16:00 open_in_new
Minder Utrechters met bijstandsuitkering
Het aantal Utrechtse huishoudens met een uitkering is eind 2017 gedaald naar 10.124, tegen 10.274 een half jaar eerder. Dat is lager dan het voorspelde aantal van 10.200 en iets hoger dan de 10.100 van begin 2017. In 2017 kregen veel meer inwoners een uitkering omdat veel statushouders een woning kregen en de AOW-gerechtigde leeftijd is verhoogd. Dat het aantal inwoners met een uitkering lager uitvalt, betekent dat de uitstroom uit de uitkering sneller verloopt dan verwacht.   ...
2018-02-07 19:00 open_in_new
Veel inwoners overgestapt naar de U-polis
Ruim 15.800 inwoners van de gemeente Utrecht hebben sinds 1 januari een U-polis bij Zorg en Zekerheid. De U-polis is de nieuwe collectieve zorgverzekering van de gemeente Utrecht voor inwoners met een laag inkomen. Zorg en Zekerheid biedt de U-polis sinds dit jaar aan. Voorheen werd de verzekering voor minima aangeboden door Zilveren Kruis. Eind 2017 waren er bijna 18.000 inwoners verzekerd via deze collectieve verzekering.   ...
2018-02-07 17:57 open_in_new
Start selectie koper voormalig Tivoli
De gemeente Utrecht start met de selectie van een nieuwe eigenaar voor het voormalig pand van poppodium Tivoli aan de Oudegracht 245. Inschrijven kan vanaf deze week en loopt tot 27 maart. Voor de zomer moet duidelijk zijn wie de vijfde eigenaar wordt in de 750-jarige historie van het middeleeuwse kloostercomplex.   ...
2018-02-07 13:45 open_in_new
Nieuwe taxiverordening moet kwaliteit taxivervoer verder borgen
Samen met de TRU (Taxiplatform Regio Utrecht) en onafhankelijke taxichauffeurs is een nieuwe taxiverordening gemaakt. Dit is de opvolger van de verordening uit 2015. In de nieuwe verordening is de Utrechtse taxivergunning niet meer voor onbepaalde tijd geldig, maar heeft een geldigheid van vijf jaar. De legeskosten worden verhoogd, maar doordat de jaarlijkse contributie aan de voormalige taxikeurmerkstichting, STKU, en de keuring voor de auto vervallen, worden de totale kosten voor de chauffeur lager. Het college van burgemeester en wethouders legt de taxiverordening 2018 nu voor aan de gemeenteraad. ...
2018-02-07 11:39 open_in_new
Meer studentenwoningen, redelijke huurprijzen en hardere aanpak huisjesmelkers
Utrecht realiseert de komende vier jaar bijna 4.000 nieuwe studentenwoningen. De verwachting is dat vraag en aanbod op de studentenhuisvestingsmarkt in 2021 meer met elkaar in evenwicht zullen zijn. Vanwege de verwachte sterke toename van internationale studenten, hebben gemeente, universiteiten en SSH eind vorige maand afgesproken ook na 2021 nieuwe studentenwoningen te blijven bouwen. Daarnaast heeft Utrecht de Autoriteit Persoonsgegevens verzocht gegevens van malafide verhuurders te mogen publiceren om huurders te waarschuwen. ...
2018-02-06 17:48 open_in_new
Plan Westelijke Stadsboulevard zet leefbaarheid voorop
De wegen tussen de Marnixbrug en het 24 Oktoberplein worden een stadsboulevard waar leefbaarheid, gezondheid en betere oversteekbaarheid voorop staan. Maatregelen zijn noodzakelijk omdat het aantal auto’s op de Westelijke Stadsboulevard anders met 25 procent zou groeien tot 2025. Dat is meer dan deze wegen aankunnen. Herinrichting, mobiliteitsmanagement en dynamisch verkeersmanagement op de Westelijke Stadsboulevard moeten zorgen voor goede bereikbaarheid van de wijken en een prettige omgeving voor bewoners en passanten. Het college legt het plan voor de Westelijke Stadsboulevard ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. ...
2018-02-06 14:39 open_in_new
Utrecht medeondertekenaar City Deal Elektrische deelmobiliteit
Vanmiddag tekent wethouder Van Hooijdonk namens het college de landelijke City Deal ‘elektrisch deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling’. In zeven steden worden de komende drie jaar innovatieve woningbouwprojecten opgeleverd met daarbij een grote rol voor elektrische deelauto’s. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) sluit vandaag de City Deal met de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amstelveen, Amersfoort en Apeldoorn. ...
2018-02-05 16:36 open_in_new
Sluiting massagesalon Amsterdamsestraatweg
Burgemeester Jan van Zanen sluit met ingang van 2 februari 2018 de massagesalon aan de Amsterdamsestraatweg 193. Op basis van onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) blijkt dat er in de massagesalon seksuele diensten zijn aangeboden. ...
2018-02-02 16:09 open_in_new
Plan voor 450 tot 600 woningen in Kruisvaartkwartier
Op het terrein van het voormalig expeditieknooppunt van NS (EKP-terrein), gelegen tussen het spoor en de Kruisvaart, wil initiatiefnemer MRP Development samen met VORM 450 tot 600 woningen bouwen. Het college heeft het bestemmingsplan Kruisvaartkwartier vandaag ter vaststelling naar de gemeenteraad gestuurd. ...
2018-02-01 13:54 open_in_new
Commissie Bakker adviseert licentie lokale omroep aan OUS/ RTV Utrecht toe te kennen
Vandaag heeft voorzitter Piet Bakker (lector crossmedia en journalistiek HU) namens de externe commissie het advies ten aanzien van de omroeplicentie lokale omroep 2018-2023 gepresenteerd aan gemeenteraad en college van B&W. Het advies van de commissie is om de licentie aan de Omroep Utrecht Stichting (OUS/ RTV Utrecht) toe te kennen. De commissie heeft twee aanvragen beoordeeld waarbij het voorstel van OUS, volgens de commissie, als beste naar voren kwam. De uiteindelijke toekenning ligt bij het Commissariaat voor de Media. ...
2018-02-01 12:51 open_in_new