Laatste Nieuws Online

Utrecht Nieuws

Utrecht steunt creatieve makers bij professionalisering
Utrecht trekt extra geld uit om veelbelovende makers en culturele initiatieven de ruimte te bieden zich verder te professionaliseren. Het gaat om creatieve makers zoals theatermakers, startende gezelschappen, dans- en muziekinitiatieven en nieuwe festivals, die al eerder subsidie van de gemeente hebben ontvangen. Zij moeten als stichting in Utrecht gevestigd zijn en niet langer dan zes jaar bestaan. De subsidie bedraagt maximaal 7.000 euro per aanvrager. Voor 2019 stelt Utrecht een bedrag van 100.000 euro beschikbaar. ...
2018-10-12 17:54 open_in_new
Romeinse brug ontdekt in Leidsche Rijn
Bij archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn is woensdag een Romeinse brug ontdekt. De brug was onderdeel van de doorgaande weg op zuidoever van de Rijn, waar vanaf 40 na Chr. een reeks forten de grens van het Romeinse rijk bewaakte. De brug is aangelegd om de grensweg over een zijriviertje van de Rijn te leiden. Alle zestien eikenhouten brugpijlers zijn bewaard gebleven. De nieuwe opgraving ligt in Strijkviertel, nabij sportpark Rijnvliet. ...
2018-10-11 15:39 open_in_new
Nieuwe sociale onderneming Buitengewoon biedt kansen voor Utrechters
Afgelopen vrijdag was de officiële aftrap voor de samenwerking tussen de nieuwe sociale onderneming Buitengewoon en de gemeente Utrecht. Voor alle Utrechters met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een bijstandsuitkering die weer aan het werk willen, biedt Buitengewoon kansen op maat. Buitengewoon heeft de wens het eerste jaar minimaal 40 Utrechters een baan op maat aan te bieden. ...
2018-10-08 14:06 open_in_new
Plannen voor budgethotel in Rotsoord
Het college heeft ingestemd met een plan van ontwikkelaar Moxy voor een budgethotel met 172 kamers aan de Helling in Rotsoord, tussen het politiebureau en de Vaartsche Rijn. Het plan gaat nu naar de gemeenteraad voor besluitvorming. ...
2018-10-02 19:30 open_in_new
Utrechtse jeugd tevreden over gezondheid
Het gaat goed met de gezondheid van de Utrechtse jeugd. 9 op de 10 kinderen (10-12 jaar) en ruim 8 op de 10 jongeren (13-16 jaar) voelen zich gezond. De jeugd is ook positief over de relatie met hun ouders. Kinderen hebben vaker een positief zelfbeeld dan een aantal jaar geleden. En pesten is sterk afgenomen. Dit blijkt uit de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU). ...
2018-10-02 15:18 open_in_new
Malou Wagenmaker en Bo van der Meer winnaars van Filmprijs van de Stad Utrecht
De regisseurs (Malou Wagenmaker en Bo van der Meer) zijn de winnaars van de Filmprijs van de Stad voor hun debuutfilm Cheek to Cheek. De Filmprijs van de Stad Utrecht is een erkenning van beloftevol talent. De Gemeente Utrecht wil met deze prijs bijdragen aan de beginnende carrière van deze nieuwe creatieve makers, onder wie afgestudeerden van verschillende Nederlandse film- en kunstacademies. ...
2018-10-01 18:18 open_in_new
Subsidie voor buurtnetwerken en wijkinformatiepunten
Utrechters kunnen vanaf 1 oktober meerjarige subsidie voor buurtnetwerken en wijkinformatiepunten aanvragen bij de gemeente. Het gaat om initiatieven van bewoners om elkaar te helpen en te informeren over mogelijkheden voor zorg en ondersteuning. Deze initiatieven moeten bijdragen aan versterking van de sociale samenhang in wijken en buurten.   ...
2018-09-28 17:51 open_in_new
Utrecht krijgt financiële steun van het Rijk voor aardgasvrije wijk Overvecht-Noord
Vandaag maakte het Rijk bekend dat Overvecht-Noord is geselecteerd voor een bijdrage om woningen van het aardgas af te krijgen. Het geld is bedoeld voor energiemaatregelen aan woningen in Overvecht-Noord. Wethouder Lot van Hooijdonk (Energie): “Met dit geld kunnen we een grote stap zetten naar aardgasvrije huizen. De bijdrage is in deze fase cruciaal om het haalbaar en betaalbaar te maken voor mensen.” ...
2018-09-27 19:48 open_in_new
Succesvolle pilot NIX18 krijgt vervolg
Uit de resultaten van een pilot blijkt dat 65% van de Utrechtse horecaondernemers de landelijke leeftijdsgrens naleeft en geen alcohol schenkt aan jongeren onder de 18. De pilot van de ‘Stichting NIX18 in Utrecht’, Koninklijke Horeca Nederland en de gemeente liep van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018. Uit onderzoek in 2016 bleek dat slechts 15% van de horecaondernemers in Utrecht de landelijke leeftijdsgrens naleefde. Vanwege de succesvolle pilot is besloten om de werkwijze structureel voort te zetten. ...
2018-09-27 12:27 open_in_new
Nieuwe Regenboogagenda
Samen met bewoners, organisaties en bedrijven uit de stad is de gemeente Utrecht bezig met het samenstellen van een nieuwe Regenboogagenda. Op dinsdagavond 2 oktober vindt hiervoor een bijeenkomst plaats. In de Utrechtse Regenboogagenda staan acties die de acceptatie, zichtbaarheid en veiligheid van LHBTI+ personen in Utrecht vergroten. De huidige agenda loopt eind 2018 af. ...
2018-09-27 11:24 open_in_new
Monumentaal Apollo Hotel breidt uit
Het Apollo Hotel op de hoek van het Vredenburg en de Lange Viestraat wil de bestaande 90 hotelkamers en entree opknappen en 35 nieuwe hotelkamers toevoegen. Het college heeft het startdocument vastgesteld voor de verbouwing van pand dat in 1954 werd gebouwd als hotel Smits. Sinds 2016 is het een gemeentelijk monument van naoorlogse bouwkunst, vooral vanwege de gemetselde gevel en de kwartcirkelvorm die beeldbepalend is voor de hoek Vredenburg-Lange Viestraat. De aanwezigheid van een vroeg werk van Jan Wolkers en de karakteristieke belettering uit de jaren vijftig voor de neonreclame op het dak verhogen de uniciteit van het gebouw.   ...
2018-09-26 14:24 open_in_new
Daling aantal Utrechtse huishoudens met een bijstandsuitkering
Het aantal Utrechtse huishoudens met een bijstandsuitkeringen is gedaald met 2,7% van 10.276 naar 9.994. Daarmee ligt het aantal voor het eerst sinds november 2016 net onder de grens van 10.000 huishoudens. Werkzoekenden profiteren steeds vaker van de aantrekkende economie. Ook inspanningen van de gemeente om meer inwoners naar werk te begeleiden, werpen vruchten af. ...
2018-09-25 13:12 open_in_new
Meer flexibele en minder vaste camera’s in Utrecht
In Utrecht is een maximum aantal openbare ordecamera’s vastgesteld. De gemeente wil binnen dit aantal meer flexibele en minder vaste camera’s inzetten. Met de inzet van meer flexibele camera’s kan sneller ingespeeld worden op situaties waar kortdurend cameratoezicht nodig is. In het nieuwe beleidskader wordt het aantal flexibele camera’s uitgebreid van drie naar zes. Utrecht heeft dan 75 vaste en zes flexibele camera’s. De criteria voor cameratoezicht zijn aangescherpt en het wordt mogelijk om de inzet van flexibele camera’s voortaan eenmalig met drie maanden te verlengen. Dit staat in het voorstel dat het college heeft gedaan aan de raad voor een nieuw beleidskader cameratoezicht in Utrecht voor de komende vier jaren (2019-2022). ...
2018-09-21 15:46 open_in_new
Extra geld voor armoede-aanpak
Het college van Utrecht versterkt de komende jaren de Utrechtse armoede-aanpak, zodat alle inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Het college en de rijksoverheid hebben hier extra geld voor vrijgemaakt. Een aantal groepen die het moeilijker hebben krijgen extra aandacht. Dit zijn inwoners met een zorgvraag, alleenstaanden met en zonder kinderen, stellen met kinderen ouder dan twaalf jaar en deze kinderen zelf. Ook is er ruimte gemaakt om het stijgende gebruik van regelingen zoals de U-pas en de Individuele inkomenstoeslag op te vangen. Het college legt de voorstellen om de verordeningen aan te passen voor aan de raad. ...
2018-09-21 11:33 open_in_new