Laatste Nieuws Online

Utrecht Nieuws

Uniek kunstwerk op Vredenburgplein krijgt vanaf mei gestalte
Het ontwerp van het Vredenburgplein is klaar. Het kunstwerk Markt Mozaïek van Jennifer Tee, dat in juni vorig jaar bij de internetstemming gekozen werd, is verwerkt in het totale ontwerp van het plein. Voor dit unieke kunstwerk worden 490.000 granieten tegeltjes in tweeëndertig verschillende kleuren gelegd. De gekleurde stenen vormen herkenbare producten van de markt zoals een vis, een stuk kaas, een croissant, een artisjok en olijven. Eind van dit jaar is het plein naar verwachting klaar. ...
gisteren 09:54 open_in_new
Welke instelling of organisatie in Utrecht is het meest toegankelijk?
De gemeente Utrecht reikt in 2018 voor de vierde keer de Toegankelijkheidsprijs uit. We vinden het in Utrecht belangrijk dat iedereen mee kan doen. Organisaties, instellingen of bedrijven die hieraan werken komen in aanmerking voor de prijs. De gemeente is op zoek naar organisaties die mee willen dingen. Opgeven kan tot 18 maart. ...
2018-02-22 16:00 open_in_new
Inwoners kunnen zelf beschutte werkplek aanvragen
Utrechters met een arbeidsbeperking hebben soms veel begeleiding of aanpassing op de werkplek nodig. Dat is ondersteuning die veel werkgevers niet kunnen bieden. Beschut werk kan dan een oplossing zijn. De gemeente heeft een aantal beschutte werkplekken. Dit zijn banen met het wettelijk minimumloon. Als iemand een Wajong-uitkering heeft, kan het loon lager zijn. UWV beoordeelt of iemand voor beschut werk in aanmerking komt. Inwoners kunnen zelf een beoordeling arbeidsvermogen beschut werk aanvragen. ...
2018-02-22 11:48 open_in_new
Utrecht zoekt 900 bijstandsgerechtigden voor onderzoek naar betere bijstand
Utrecht start het onderzoek naar een betere aanpak in de bijstand, nu de formele toestemming hiervoor van het Rijk binnen is. Het grootschalige wetenschappelijk onderzoek vindt plaats van juni 2018 tot oktober 2019, in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Wethouder Victor Everhardt: “De huidige regels in de bijstand zijn ingewikkeld en streng. Utrecht wil weten of het ook anders kan. Dat gaan we in de praktijk uitproberen, samen met een groep van 900 bijstandsgerechtigden.” Het onderzoek heet ‘Weten wat werkt’. ...
2018-02-21 12:42 open_in_new
Meer ruimte voor jeugd en jongeren in Leidsche Rijn
In de wijk Leidsche Rijn komt meer ruimte voor jeugd tussen de 8 en 18 jaar. De komende jaren krijgt een aantal plekken in Leidsche Rijn een andere inrichting met sportveldjes en ontmoetingsplekken. Deze komen vooral in parken en langs de groene routes door de wijk. ...
2018-02-20 17:48 open_in_new
Werkloosheid in Utrecht onder het landelijk gemiddelde
De dalende trend van het werkloosheidspercentage in Utrecht zet zich voort blijkt uit cijfers van het CBS. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus. In 2017 daalde de werkloosheid van 6,0% naar 4,6%. Het werkloosheidspercentage ligt inmiddels onder het landelijk gemiddelde (4,9%). Van de vier grootste steden is Utrecht de enige gemeente met een werkloosheid lager dan 5%. ...
2018-02-20 16:45 open_in_new
3,9 miljoen extra bestedingen dankzij EK vrouwenvoetbal
Het EK voetbal voor vrouwen afgelopen zomer heeft in Utrecht gezorgd voor 3,9 miljoen euro aan uitgaven die direct aan het toernooi te danken zijn. Het grootste deel van dit bedrag wordt gevormd door bestedingen van bezoekers, waaronder bijvoorbeeld hotelovernachtingen en uitgaven in cafés en restaurants. Dit blijkt uit een impactanalyse die de gemeente Utrecht samen met de Stichting EK Vrouwen 2017 liet uitvoeren. Het evenement werd door bezoekers gewaardeerd met een 8,4 als rapportcijfer, gelijk aan die van het Grand Départ van de Tour de France in 2015. ...
2018-02-20 16:45 open_in_new
Voorlopig ontwerp en bestemmingsplan busbaan Dichterswijk vastgesteld
Het college heeft het voorlopig ontwerp en het bestemmingsplan van de busbaan Dichterswijk ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Bewoners en andere geïnteresseerden konden tot 2 februari reageren op de plannen, waarvoor op 11 januari een inloopbijeenkomst werd gehouden. De zes zienswijzen op het bestemmingsplan gaven geen aanleiding tot aanpassing. Op basis van zeven reacties op het ontwerp zijn enkele verkeerskundige verbeteringen doorgevoerd. ...
2018-02-20 16:45 open_in_new
Domtoren in Goud voor Babs Van Geel
Maandag 19 februari reikte burgemeester Jan van Zanen de Domtoren in Goud uit aan Babs Van Geel. Zij ontvangt deze blijk van waardering vanwege haar maatschappelijke verdiensten voor de stichting EET met je Hart.   ...
2018-02-19 17:39 open_in_new
Gezondheid Utrechters verbetert, aandacht voor verschillen blijft nodig
Uit het Utrechts gezondheidsprofiel (UGP) 2018 blijkt dat het over het algemeen goed gaat met de gezondheid van de Utrechters. Acht van de tien volwassenen en negen van de tien kinderen voelen zich gezond. De gemiddelde levensverwachting stijgt. Het aantal Utrechtse kinderen en volwassenen dat te maken heeft met stapeling van gezondheidsproblemen en –risico’s is, afgezien van bij de groep middelhoog opgeleiden, licht afgenomen. Verschillen tussen groepen en wijken vragen onverminderd aandacht. ...
2018-02-19 16:36 open_in_new
Miljoenensubsidie voor duurzaam Kanaleneiland-Zuid
Tien partijen in Utrecht krijgen 5,3 miljoen euro subsidie van de Europese Commissie om van Kanaleneiland-Zuid een duurzame stadswijk te maken. 1,6 miljoen hiervan gaat naar de gemeente. Het project integreert investeringen in onder meer energiebesparing, duurzame energieopwekking en elektrische mobiliteit. Slimme datadiensten ondersteunen deze integratie. De EC stelt in totaal 18 miljoen euro beschikbaar voor het zogeheten IRIS-project, dat Utrecht als leider uitvoert samen met de Zweedse stad Göteborg en het Franse Nice.   ...
2018-02-15 16:00 open_in_new
Start Van Lieflandpark
Op vrijdag 16 februari a.s. start de realisatie van het Van Lieflandpark. Buurtbewoners, toekomstige bewoners, de ontwikkelaars Thunnissen en DAO ontwikkeling en wethouder Kees Geldof (Grondzaken) geven samen het startschot op de plek waar straks een nieuwe, groene en duurzame woonbuurt wordt gebouwd. ...
2018-02-15 13:54 open_in_new
Gemeente Utrecht, provincie Utrecht, en gemeente Amersfoort bekrachtigen samenwerking cultuur en erfgoed
Kees Diepeveen heeft namens de gemeente Utrecht, met Mariëtte Pennarts (provincie Utrecht) en Bertien Houwing (gemeente Amersfoort), een nieuw cultuurpact ondertekend. Het huidige cultuurpact liep af in 2017. Het nieuwe cultuurpact - Samenwerken aan cultuur in Utrecht - betekent een verdere bestendiging van de samenwerking. ...
2018-02-15 10:45 open_in_new
Kandidaten gezocht voor de Tolerantieprijs 2018
Gezocht: mensen, bedrijven en andere organisaties die zich in Utrecht op een creatieve manier inzetten voor een verdraagzame samenleving. Met activiteiten die bruggen slaan op het gebied van cultuur, sport, onderwijs en economie. De gemeente Utrecht looft hiervoor de Tolerantieprijs 2018 uit. ...
2018-02-14 17:57 open_in_new
Overeenkomst Gezondheidscentrum Vleuten
Op Valentijnsdag geven verschillende partijen elkaar het ja-woord voor de realisatie van het nieuwe gezondheidscentrum in het hart van Vleuten. Namens de gemeente Utrecht ondertekent wethouder Kees Geldof (Grondzaken) de intentieovereenkomst. ...
2018-02-14 15:51 open_in_new
Utrecht ondertekent Kopenhagen Consensus: Gezond stedelijk leven voor iedereen
Utrecht is de eerste stad in Nederland die de Kopenhagen Consensus ondertekent. Daarmee is Utrecht een van de vijfenzestig steden in Europa die zich verbinden aan gezondheid en welzijn als belangrijke pijlers voor stedelijke ontwikkeling. De Kopenhagen Consensus past in de ambitie van Utrecht om gezondheid centraal te stellen in stedelijke ontwikkeling. ...
2018-02-13 18:51 open_in_new
Utrecht doet mee aan Europees Erfgoedjaar
De Europese Commissie heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees Jaar voor het Cultureel Erfgoed. Met verschillende activiteiten sluit Utrecht aan bij het landelijk thema ‘Europa verbindt, Europa inspireert’. Het college van burgemeester en wethouders informeerde vandaag de gemeenteraad over de plannen. ...
2018-02-13 14:39 open_in_new
'Drommedaris' maakt plaats voor nieuwbouw
Het college heeft het startdocument vastgesteld voor de sloop van het pand dat bekend staat als 'De Drommedaris' aan de woonboulevard in Kanaleneiland. Op deze plek aan de Europalaan 101 komt nieuwbouw met een hotel, horeca, woondetailhandel, kantoren en zalen. Ook komt er parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen.   ...
2018-02-12 13:27 open_in_new
Woningsluiting Othellodreef vanwege hennepkwekerij

09-02-2018

Burgemeester Jan van Zanen sluit per direct de woning Othellodreef 59 op grond van de Opiumwet.

Naar aanleiding van een melding van woninginbraak kwam de politie daar vandaag ter plaatse. In de woning werd een inmiddels lege hennepkwekerij ...

2018-02-09 19:18 open_in_new
Zestien partijen en 385 kandidaten verkiesbaar voor Utrechtse gemeenteraad

09-02-2018

Zestien politieke partijen met in totaal 385 kandidaat-raadsleden doen in Utrecht mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Naast de tien partijen die nu in de raad zitten, doen zes nieuwe partijen mee. Het Centraal Stembureau ...

2018-02-09 19:18 open_in_new
Groen licht voor 6000 woningen Merwedekanaalzone
De gemeenteraad heeft donderdag de omgevingsvisie Merwedekanaalzone en de milieueffectrapportage (MER) vastgesteld. Dit bedrijventerrein wordt omgezet naar de grootste binnenstedelijke bouwlocatie. Hier kan nu een levendige, energiezuinige en groene Utrechtse stadswijk gerealiseerd worden. De komende vijftien jaar komen hier in ieder geval 6.000 nieuwe woningen en bijbehorende werkgelegenheid en voorzieningen.   ...
2018-02-08 16:00 open_in_new