Laatste Nieuws Online

Utrecht Nieuws

Holocaustmonument ‘Levenslicht’ in Stadskantoor Utrecht
Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daar bij stilgestaan. Om ook stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit Utrecht, is van donderdag 23 januari tot en met zondag 2 februari 2020 het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien in de hal van het Stadskantoor. Het monument maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, waaraan meer dan 150 Nederlandse gemeenten deelnemen. Zo staat Nederland gezamenlijk stil bij de verschrikkingen van de Holocaust. ...
gisteren 15:54 open_in_new
1,15 miljoen voor energiebesparing huiseigenaren
Utrecht trekt 1,15 miljoen euro uit om huiseigenaren te ondersteunen bij het besparen van meer energie. De helft van het geld komt van het Rijk. De bijdrage is gericht op gedragsmaatregelen die moeten leiden tot lager energieverbruik. Met het geld kan de gemeente nog meer mensen bereiken, naast het brede aanbod dat in Utrecht al bestaat om huiseigenaren te stimuleren energiemaatregelen te nemen. ...
2020-01-17 11:57 open_in_new
Ruimte voor acht windmolens en zonnevelden in Rijnenburg en Reijerscop
In de polders Rijnenburg en Reijerscop wordt voor minimaal twintig jaar ruimte geboden voor een energielandschap met maximaal acht windmolens en ongeveer 230 hectare zonnevelden. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad. In het voorstel is in het noorden van Rijnenburg en Reijerscop ruimte beschikbaar voor windmolens en in het noorden en oosten van Rijnenburg is ruimte voor zonnevelden. In het midden van Rijnenburg komen geen windmolens in tegenstelling tot het conceptvoorstel van april 2019 . Utrecht wil met het energielandschap een forse bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie. Het energielandschap kan ongeveer 20 procent van de huidige Utrechtse vraag naar elektriciteit leveren en daarmee 82.500 huishoudens van elektriciteit voorzien. Het energielandschap kan op z’n vroegst in 2022 klaar zijn. ...
2020-01-16 11:48 open_in_new
Extra betaalbare woningen en zonnepanelen voor Utrecht
De vijf grootste woningcorporaties, de huurdersorganisaties en de gemeente Utrecht willen het aantal sociale huurwoningen laten meegroeien met de groei van de stad. Daarom gaan de corporaties kijken naar de mogelijkheden om meer woningen te bouwen op hun eigen locaties. En gaat de gemeente in 2020 inzetten op de realisatie van 600 - 725 extra betaalbare woningen op eigen grond. Dit is vastgelegd in de prestatieafspraken die vandaag zijn ondertekend. ...
2020-01-15 17:57 open_in_new
Gemeente Utrecht ontvangt prijs voor duidelijke taal
De prijs voor ‘beste aanjager van direct duidelijke overheidstaal 2019’ is vanmorgen vroeg uitgereikt aan een medewerker van de gemeente, Rita Domanski. Samen met Linda Voortman, wethouder Publieksdienstverlening, nam zij de prijs in ontvangst. ...
2020-01-10 09:51 open_in_new
Merwede: groene, autovrije stadswijk met voorzieningen binnen handbereik
Merwede wordt een bijzondere, 21e -eeuwse stadswijk voor Utrecht waar straks ruim 12.000 mensen op duurzame en gezonde wijze kunnen leven. Kenmerkend aan deze stadswijk is hoogwaardig groen in de openbare ruimte, in binnenterreinen en op daken. Dit kan doordat het een nagenoeg autovrije wijk wordt waar voetgangers en fietsers centraal staan. Mensen kunnen gebruik maken van een groot aanbod van deelauto’s, deelfietsen en openbaar vervoer. Deze plannen zijn vandaag door het college vrijgegeven voor inspraak. ...
2020-01-09 11:48 open_in_new
Aanleg tunnel voor dieren onder Biltse Rading
Vanaf 27 januari laat de gemeente Utrecht een tunnel voor dieren aanleggen onder de Biltse Rading. Deze nieuwe tunnel zorgt ervoor dat dieren zoals dassen, marters en ringslangen veilig de weg kunnen oversteken. De Biltse Rading vormt één van de grote hindernissen in het leefgebied van dieren aan de oostkant van de stad, tussen het Noorderpark en het Kromme Rijngebied. De tunnel verbindt het leefgebied van dieren in en rondom Utrecht, De Bilt en Zeist en beschermt zo de biodiversiteit. ...
2020-01-08 12:42 open_in_new
Voorlopig besluit opvanglocatie minderjarige vreemdelingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorlopig besluit genomen om een kleinschalige woonvoorziening voor maximaal 20 alleenstaande minderjarige vreemdelingen toe te staan aan de Meentweg 168 in De Meern. De gemeenteraad spreekt op 9 januari met omwonenden en betrokken organisaties over de voorgenomen beslissing. Het college neemt op 28 januari een definitief besluit. ...
2020-01-07 19:54 open_in_new
College stelt bouwenvelop International School Utrecht vast

07-01-2020

Het gemeentebestuur heeft de bouwenvelop voor de nieuwbouw van de International School Utrecht (ISU) vastgesteld. De nieuwbouw komt aan de Cambridgelaan in het Utrecht Science Park.

Een bouwenvelop is een document dat de beleidsregels bevat waaraan een ...

2020-01-07 18:51 open_in_new
Frits Lintmeijer nieuwe voorzitter Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving Utrecht

07-01-2020

Frits Lintmeijer is door het college van B en W benoemd als nieuwe voorzitter van de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving (ABKV).

Deze commissie adviseert de gemeente over beeldende kunst in de openbare ruimte en het kunstopdrachtenbeleid. ...

2020-01-07 14:39 open_in_new
Onrustig verloop jaarwisseling in Utrecht Noord en Zuid
De jaarwisseling is op diverse plekken in Overvecht, Kanaleneiland en Geuzenwijk onrustig verlopen. De politie heeft de ME enkele keren ingezet om openlijke geweldpleging door groepen jongeren te beëindigen. Dat was op de Wolgadreef en de Tigrisdreef in Overvecht, de Marco Pololaan in Kanaleneiland Noord en in de Van der Marckstraat en de J.S. de Rijkstraat in Geuzenwijk. Er zijn in totaal 38 aanhoudingen verricht wegens onder andere openlijke geweldpleging en vernieling. Van de aangehouden verdachten zijn er 23 minderjarig. Volgens de voorlopige rapportages van politie, brandweer en de ambulancedienst was het vannacht in de overige delen van de stad overwegend rustig. In de hele stad waren 20 autobranden. Eén aangehouden verdachte en een politieagent hebben vuurwerkletsel opgelopen toen omstanders vuurwerk naar de agent gooiden, terwijl hij bezig was met de aanhouding. ...
2020-01-01 13:45 open_in_new