Laatste Nieuws Online

Utrecht Nieuws

Utrecht wint prijzen voor duurzaam bouwen
Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Leeuwarden heeft de gemeente Utrecht donderdag de Circulaire Ring gewonnen. Deze prijs ontving de stad omdat zij zich "op alle fronten onderscheidt in de mate van duurzaamheid, de circulaire economie en circulair bouwen", aldus de jury. ...
2019-02-14 15:51 open_in_new
Malieblad groener met logischer route voor fietsers
Een aantrekkelijke, groene plek met een logische fietsroute en goede aansluiting op de omgeving. Dit is het ontwerp voor het Malieblad, de verbinding tussen de Maliebaan, Maliebrug en Maliesingel. Het ontwerp sluit aan op de recente herinrichting van de Maliesingel en wordt afgestemd op de komende herinrichting van de Maliebaan. Het eerste plan lag eind 2018 ter inspraak en is nu vastgesteld door het college. De binnengekomen reacties worden meegenomen in het definitief ontwerp later dit jaar. Belanghebbenden kunnen opnieuw over dit ontwerp meepraten. Uitvoering staat gepland voor eind 2019.   ...
2019-02-14 11:39 open_in_new
Talentboek Utrecht gelanceerd
Tijdens het jaarlijkse Sportgala, waar ook de Sportprijzen 2018 werden uitgereikt, is het Talentboek Utrecht gelanceerd. Hiermee is Utrecht de eerste gemeente in Nederland die een eigen pagina op Talentboek heeft waarop lokale talenten en teams zich presenteren aan sponsoren en donateurs. ...
2019-02-13 23:03 open_in_new
Langer buiten zwemmen en nieuwe beachvelden in Zwembad De Krommerijn
Zwembad De Krommerijn wordt verbouwd, zodat er vanaf 2020 eerder in het seizoen buiten kan worden gezwommen. Ook komen er nieuwe beachvelden voor sporten als volleybal, voetbal, rugby, korf- en handbal. ...
2019-02-13 12:33 open_in_new
Inspecties Utrechtse escaperooms afgerond
Afgelopen weken heeft de gemeente Utrecht in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) alle Utrechtse escaperooms op brandveiligheid gecontroleerd. Ook zijn bouwkundige en technische aspecten gecontroleerd. Uit deze controles blijkt dat bezoekers bij alle 12 Utrechtse vestigingen de escaperoom veilig kunnen verlaten, als er zich een calamiteit voordoet. ...
2019-02-13 11:30 open_in_new
Raadsleden lanceren campagne voor Global Goals
Utrechtse gemeenteraadsleden trapten vandaag de campagne RaadUtrecht4GlobalGoals af. Met de campagne dragen de raadsleden bij aan de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen, ook wel de Global Goals genaamd. Ze gaan zich inzetten om de bekendheid van de zeventien Global Goals te vergroten en de doelen te verbinden aan het gemeentelijk beleid. Zo willen ze de beweging in de stad versterken en verbreden. ...
2019-02-07 17:57 open_in_new
Gemeente Utrecht zoekt samen met zorgaanbieders kamers voor jongeren uit de jeugdzorg
Op 6 februari start in Utrecht een wervingscampagne voor ‘Kamers met Aandacht’. Voor het eerst gaat de gemeente Utrecht, samen met Utrechtse jeugdhulpaanbieders, op zoek naar kamers van particulieren voor jongeren uit de jeugdzorg. Het doel is jongeren op een positieve manier laten uitstromen uit de jeugdzorg en de zelfredzaamheid van deze jongeren op een natuurlijke manier verder versterken. Op dit moment wonen er tientallen Utrechtse jongeren tussen de 18 en 23 jaar (tijdelijk) in een instelling die klaar staan om te vertrekken, maar soms nog onvoldoende vangnet, geld of praktische vaardigheden hebben om helemaal zelfstandig te wonen.   ...
2019-02-06 17:48 open_in_new
Meer ruimte voor eet- en drinkkraampjes in parken
In het Griftpark, Park Lepelenburg en het Máximapark komt ruimte voor standplaatsen voor de verkoop van eten en niet-alcoholische dranken. Park Transwijk volgt mogelijk later. Hiermee krijgen parkbezoekers de kans een hapje en drankje te kopen in het park. Bestaande horeca in en om de parken moet zo min mogelijk nadeel ondervinden. Per park wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn.   ...
2019-02-01 13:54 open_in_new
Vroeg erbij met hulp bij schulden
Utrecht biedt nu in de hele stad vroegtijdig hulp aan inwoners met een huurachterstand. Samen met het Buurtteam worden maandelijks ruim 100 huisbezoeken afgelegd. In Ondiep gaat dit vanaf vandaag ook gebeuren bij een betaalachterstand op de zorgverzekering, energierekening, waterrekening of de gemeentelijke –en waterschapsbelastingen. ...
2019-01-30 13:36 open_in_new
Kunstuitleen Utrecht in landhuis Oud Amelisweerd
Stichting Kunstuitleen Utrecht is geselecteerd om vanaf 1 maart een jaar gebruik te maken van het landhuis Oud Amelisweerd. Het college van burgemeester en wethouders nam daarover vandaag een besluit na advies van een speciale selectiecommissie. ...
2019-01-29 17:39 open_in_new
Utrecht krijgt vier 'Tiny Forests'
Utrecht gaat binnen drie jaar vier zogeheten 'Tiny Forests' aanleggen. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het college wil de minibossen bij voorkeur realiseren in wijken waar nu nog weinig groen is. Wethouder Lot van Hooijdonk (groen) ondertekende vrijdag de samenwerkingsovereenkomst met Petra Schut, regiodirecteur van IVN Natuureducatie, waarmee Utrecht partnergemeente Tiny Forest is geworden. ...
2019-01-25 17:03 open_in_new
Beperkte huurstijging en meer sociale huurwoningen
De sociale huurstijging voor huishoudens met een laag inkomen blijft in 2019 beperkt tot maximaal het inflatiecijfer van naar verwachting 1,6 procent. Daarnaast stijgt het aantal sociale huurwoningen in Utrecht de komende vijf jaar met 2.300 woningen, maken de corporaties hun woningen energiezuiniger en komen er meer zonnepanelen op de daken te liggen. De corporaties blijven terughoudend met verkoop van sociale huurwoningen en als ze dit inzetten is het om te zorgen voor gemengde wijken. De gemeente, de vijf grootste woningcorporaties en de huurdersorganisaties leggen dit vast in de jaarlijkse prestatieafspraken.   ...
2019-01-24 16:54 open_in_new
Oud wijkbureau 't Goylaan krijgt 39 appartementen
In het voormalig wijkbureau Zuid aan 't Goylaan komen 39 appartementen. Het pand aan ’t Goylaan 125-127, waar ook het UWV gevestigd was, stond al een tijd leeg. Het college stemde woensdag in met de plannen van eigenaar Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf. 23 appartementen komen in de middenhuur, de overige 16 vallen in de vrije sector.   ...
2019-01-23 20:57 open_in_new
Onderzoek naar aardgasvrije basisscholen
Schoolbesturen SPO Utrecht, KSU, PCOU Willibrord en de gemeente Utrecht willen alle schoolgebouwen aardgasvrij maken. De besturen en de gemeente onderzoeken hiervoor bij twintig scholen hoe de gebouwen aardgasvrij kunnen worden. De selectie is representatief voor alle Utrechtse basisscholen en gemaakt op basis van onder meer bouwjaar, oppervlakte en type gebouw. Het onderzoek duurt van januari tot april, de resultaten worden in de zomer verwacht. "Dit onderzoek levert een schat aan informatie over hoe wij ons hele scholenbestand aardgasvrij kunnen maken", zegt wethouder Anke Klein (onderwijs). ...
2019-01-22 16:36 open_in_new
Onderzoek naar aardgasvrije bassischolen
Schoolbesturen SPO Utrecht, KSU, PCOU Willibrord en de gemeente Utrecht willen alle schoolgebouwen aardgasvrij maken. De besturen en de gemeente onderzoeken hiervoor bij twintig scholen hoe de gebouwen aardgasvrij kunnen worden. De selectie is representatief voor alle Utrechtse basisscholen en gemaakt op basis van onder meer bouwjaar, oppervlakte en type gebouw. Het onderzoek duurt van januari tot april, de resultaten worden in de zomer verwacht. "Dit onderzoek levert een schat aan informatie over hoe wij ons hele scholenbestand aardgasvrij kunnen maken", zegt wethouder Anke Klein (onderwijs). ...
2019-01-22 15:33 open_in_new
Eerste aanvraagronde Evenementenfonds geopend
Initiatiefnemers kunnen tot 1 maart een aanvraag indienen voor een bijdrage vanuit het Evenementenfonds Utrecht (EFU). De gemeente stelt hier dit kalenderjaar 300.000 euro voor beschikbaar om nieuwe evenementen in Utrecht te stimuleren. Het aanvragen is dit jaar eenvoudiger geworden, er is sneller duidelijkheid over toekenning van de subsidie en aanvragen kunnen op meerdere momenten in het jaar worden ingediend. Anders dan voorheen, komen nu ook sportevenementen in aanmerking. Ook kunnen evenementen met minimaal 5000 bezoekers, met een groeipotentieel naar meer dan 10.000 bezoekers nu een aanvraag doen.   ...
2019-01-18 14:57 open_in_new