Laatste Nieuws Online

Utrecht Nieuws

Strategie Utrecht 2040: meer groen en water
Het college heeft vrijdag een eerste aanzet gegeven voor de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. Het stadsbestuur stelde elf uitgangspunten vast die gebruikt worden om de stad de komende jaren vorm te geven. Onder meer de singels, parken en nieuw aan te leggen groen in en rond de stad spelen hierbij een belangrijke rol omdat ze het karakter van de stad vormen, maar ook een belangrijke functie vervullen voor ontspanning en klimaatadaptatie. ...
2019-12-06 19:18 open_in_new
Praat mee over visie Utrechtse binnenstad 2040
Bewoners, ondernemers en bezoekers worden uitgenodigd om de komende maanden mee te praten over de toekomst van de Utrechtse binnenstad. De gesprekken moeten leiden tot een omgevingsvisie in 2021. Na de startbijeenkomst in mei heeft de gemeenteraad donderdag de startnotitie vastgesteld die het proces richting moet geven. Op woensdag 11 december is er een werkconferentie in het Stadskantoor waarbij bezoekers kunnen praten over zeven uitdagingen die voor de wijk zijn geformuleerd: erfgoed, betaalbaar wonen, duurzame energie, gezondheid en zorg, duurzame mobiliteit, openbare ruimte en economische vitaliteit. ...
2019-12-05 18:06 open_in_new
Handhavingsactie tegen overlast in West en Zuidwest
Handhavers van de gemeente en de politie hebben op verschillende dagen in november 2019 gezamenlijke handhavingsacties gehouden om overlast in de wijken West en Zuidwest tegen te gaan. Deze integrale handhavingsacties zijn georganiseerd naar aanleiding van de meest voorkomende bewonersmeldingen in genoemde wijken. ...
2019-12-02 15:33 open_in_new
Ontwikkeling hoogbouw Leidsche Rijn kan van start
Wethouder Klaas Verschuure (Leidsche Rijn) ondertekende vrijdag namens de gemeente de ontwikkelingsovereenkomst voor het hoogbouwproject MARK in Leidsche Rijn met ondernemers Koopmans Bouwgroep en J.P. van Eesteren en Stadswaarde, die voor dit project samenwerken onder de naam KEES. Met de ondertekening kan de verdere ontwikkeling van het iconische hoogbouwproject starten. KEES gaat de plannen nu meer gedetailleerd uitwerken in een voorlopig ontwerp. De bouw moet in 2021 starten en in 2023 klaar zijn. ...
2019-11-29 15:06 open_in_new
Regio Utrecht-Amersfoort slaat handen ineen voor aanpak vitale wijken
De provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Zeist, Nieuwegein en Amersfoort gaan samenwerken aan de aanpak vitale wijken. Daarbij wordt gekeken wat een wijk nodig heeft op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid gekoppeld aan de sociaaleconomische ontwikkeling. In Utrecht gaat het om de wijk Overvecht. De provincie Utrecht steunt deze samenwerking en treedt op als cofinancier. Hiervoor is een voorstel bij het Rijk ingediend om te komen tot een regiodeal. ...
2019-11-29 14:03 open_in_new
Herstel historische grachten vraagt om grondige herziene aanpak
De complexiteit van het herstel van de historische grachten in Utrecht is stelselmatig onderschat. Ook was de projectorganisatie van de gemeente niet op orde en ontbrak er een strategie voor het gehele project Wal- en Kluismuren. Dit blijkt uit het externe onderzoek van AnteaGroup. Het college trekt zich deze stevige en pijnlijke conclusies zeer aan. De uitkomsten maken duidelijk dat het echt anders moet. Daarom wordt komende tijd gewerkt aan een grondige herziening van de aanpak. ...
2019-11-28 17:03 open_in_new
Nieuwe tweejarige subsidieregeling voor talentvolle kunstenaars, en nieuwe culturele initiatieven
Een nieuwe tweejarige subsidieregeling biedt talentvolle kunstenaars en nieuwe culturele initiatieven meer mogelijkheden voor groei, continuïteit en professionalisering. De subsidie is een aanvulling op de verschillende subsidiemogelijkheden voor cultuur bij de gemeente Utrecht. Het doel van de tweejarige regeling is het voor relatief nieuwe aanvragers makkelijker te maken om in aanmerking te komen voor meerjarige ondersteuning.   ...
2019-11-28 14:57 open_in_new
Tentoonstelling ‘Buiten gewone Mensen’ in het Stadskantoor
De Utrechtse schrijver Doeke Fennema en fotograaf Willem Wiersma volgden een jaar lang de ruim twintig verslaafde ex-dakloze bewoners van De Boerderij. De expositie ‘Buiten gewone mensen’ in het Stadskantoor geeft een mooi inkijkje in het leven van Utrechters als Hajé, Leonel, Melody, Dajo, Hank en Niels.   ...
2019-11-28 12:51 open_in_new
Gemeente Utrecht start onderzoek naar budgethouders in zaak Dolia

28-11-2019

De gemeente start een bestuursrechtelijk onderzoek naar de rol van 47 mensen die in het afgelopen jaar een persoonsgebonden budget (PGB) hebben gekregen bij de Utrechtse zorgaanbieder Dolia.

Dit gebeurt naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank ...

2019-11-28 11:48 open_in_new
Meer zekerheid over huisvesting voedselbanken
De gemeente geeft de voedselbanken in de stad meer zekerheid over huisvesting. De voedselbank in Rivierenwijk is inmiddels verhuisd naar de Nieuwe Jutter. Kanaleneiland en Zuilen verhuizen begin 2020 nog naar een nieuwe locatie. De andere voedselbanken volgen naar verwachting in 2020 en 2021. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Stichting Voedselbanken Utrecht (SVU) en de coördinatoren van de tien voedselbanken. ...
2019-11-27 13:45 open_in_new
Vernieuwende woonprojecten voor Utrechtse ouderen
De gemeente Utrecht gaat aan de slag met verschillende mogelijkheden om vernieuwende woonprojecten voor ouderen te realiseren. Ook moet informatie voor ouderen makkelijker te vinden zijn en is betere samenwerking in de wijk nodig tussen zorgpartners waar ouderen terecht kunnen. In Utrecht neemt het aantal ouderen de komende jaren toe. De verwachting is dat het aantal inwoners van 65 jaar en ouder groeit van 36.000 in 2018 naar ongeveer 60.000 ouderen in 2040. ...
2019-11-25 18:42 open_in_new
Doe mee aan prijsvraag 30 km-wegen
Utrecht wil de maximumsnelheid op een aantal wegen in Overvecht omlaag brengen van 50 naar 30 km per uur. Veel wegen gaan de komende jaren op de schop, maar ondertussen wordt ook bekeken hoe we sneller en met minder ingrepen wegen verkeersveiliger kunnen maken. Met een prijsvraag die vandaag van start gaat, vraagt de gemeente iedereen in de stad om met ideeën te komen om hieraan bij te dragen. Meedoen kan vanaf nu, de uitslag volgt in maart. ...
2019-11-25 17:39 open_in_new
Gratis lesaanbod over geld voor alle Utrechtse leerlingen
Alle Utrechtse scholen kunnen hun leerlingen volgend jaar gratis lesgeven over geld. Dankzij een bijzondere samenwerking tussen a.s.r., de Volksbank, de Rabobank, het Nibud, DOCK Utrecht, U-centraal, FC Utrecht en de gemeente Utrecht kunnen alle Utrechtse scholieren aan de slag met geldzaken. De betrokken partijen – die allen in Utrecht zijn gevestigd – haken daarmee aan bij de landelijke Week van het geld. De ambitie is om scholieren en studenten met elkaar in gesprek te laten gaan over geld en geldzaken. Het thema van 2020 luidt ‘Goed omgaan met geld, is goud waard!’. ...
2019-11-25 11:21 open_in_new
Forse investering in ov en wonen regio Utrecht
Het Rijk, provincie Utrecht, gemeente Utrecht en vijftien omliggende gemeenten verkennen drie maatregelen voor het openbaar vervoer die de bereikbaarheid van de regio verbeteren en gebiedsontwikkeling mogelijk maken tussen Utrecht Centraal, de Merwedekanaalzone en Nieuwegein. Het doel is om voor 2030 het eerste deel van een ov-ring te realiseren, waarmee woningbouw mogelijk wordt. In totaal gaat het om een pakket maatregelen ter waarde van 500 miljoen euro.   ...
2019-11-22 08:48 open_in_new
Actieprogramma 'Samen stad maken op de Utrechtse manier' aangenomen door gemeenteraad
De Utrechtse gemeenteraad heeft ingestemd met het actieprogramma 'Samen stad maken op de Utrechtse manier'. Hierin staan acties om meer inspraak te organiseren door verschillende Utrechters en om de samenwerking in buurten te verbreden.   ...
2019-11-22 01:27 open_in_new
Afslagverbod van Oudenoord naar Kaatstraat
Utrecht gaat de kruising van de Oudenoord en de Kaatstraat opnieuw inrichten om de route veiliger en aantrekkelijker te maken. Hierdoor is het voor autoverkeer niet meer mogelijk om vanaf de Oudenoord af te slaan naar de Kaatstraat. Fietsers, openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten kunnen nog wel afslaan. De nieuwe inrichting biedt meer ruimte voor groene bermen en bomen. Bewoners kunnen meepraten over het schetsontwerp, waarna er halverwege 2020 een definitief ontwerp moet liggen. Uitvoering staat gepland voor eind 2020. ...
2019-11-20 15:51 open_in_new