Laatste Nieuws Online

Utrecht Nieuws

94% schoolzwemmers krijgt zwemdiploma A
De gemeente Utrecht wil graag dat ieder kind de basisschool met een zwemdiploma verlaat. Daarom konden kinderen die tijdens het schooljaar hun A-diploma nog niet gehaald hadden, meedoen aan een zwemcursus tijdens de eerste vakantieweek. Vandaag was het afzwemmoment. Uiteindelijk heeft 94% van de schoolzwemmers dit jaar zwemdiploma A gehaald. ...
2018-07-20 16:45 open_in_new
Gemeente Utrecht onderzoekt rol budgethouders bij pgb-fraude
De gemeente Utrecht gaat nader onderzoek doen naar de omstandigheden waaronder 47 mensen afgelopen jaren pgb-budget kregen. Dit vanwege het sterke vermoeden dat deze budgethouders weten dat de zorg waar de pgb-middelen voor uitgekeerd werden, niet of nauwelijks geleverd is door de zorgaanbieder. Als dit in het nader onderzoek wordt vastgesteld, is er sprake van fraude. De pgb-budgethouders krijgen daarover vandaag een brief. De zorgaanbieder, een Utrechts thuiszorgbureau, is eveneens aangeschreven. ...
2018-07-18 18:33 open_in_new
Nieuw ontwerp herinrichting Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat
Utrecht gaat de Nachtegaalstraat en de Burgemeester Reigerstraat opnieuw inrichten. De straten worden aantrekkelijker als woon- en winkelstraten en er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Het college heeft de plannen hiervoor vastgesteld. De herinrichting start naar verwachting eind 2019 of begin 2020. ...
2018-07-12 16:36 open_in_new
Uitbreiding fietsenstalling Tuindorpzijde station Overvecht
De fietsenstalling aan de Tuindorpzijde van station Overvecht breidt uit. Het aantal reizigers groeit en het gebied moet beter bereikbaar worden voor voetgangers en fietsers. Om die groei op te vangen, zijn in totaal zo'n duizend extra fietsparkeerplekken nodig, verdeeld over beide zijden van het station. In het najaar van 2018 komen er aan de Tuindorpzijde van het station daarom 442 fietsparkeerplekken bij, waarmee het totaal aantal hier uitkomt op meer dan duizend. Er komen dubbellaagse rekken en nieuwe leibomen. ...
2018-07-12 16:36 open_in_new
Half miljoen euro huur terug naar huurders
Het Huurteam Utrecht heeft in 2017 bijna een half miljoen euro aan huurprijsverlaging gerealiseerd. Dit bedrag is terugbetaald aan de huurders. "In een overspannen woningmarkt is de noodzaak om misstanden en huisjesmelkers op te sporen extra groot. Dit doen we via het huurteam dat opnieuw goede resultaten heeft geboekt," zegt wethouder Kees Diepeveen (Wonen). ...
2018-07-12 11:21 open_in_new
Utrecht benoemt leden visitatiecommissie cultuur
Tweeëndertig externe leden gaan aan de slag als visitatiecommissie cultuurnota 2017-2020. Deze commissie bezoekt Utrechtse cultuurinstellingen die subsidie krijgen voor de cultuurnotaperiode 2017-2020. De leden gaan met hen in gesprek over activiteiten, de tot dusver behaalde resultaten en de plannen tot 2020 met als doel het cultuuraanbod in de stad hoog, divers en innovatief te houden. ...
2018-07-09 15:06 open_in_new
Drie panden dicht vanwege hennep
Burgemeester Jan van Zanen heeft deze week drie panden in Utrecht gesloten vanwege de vondst van hennep. Twee panden deden dienst als hennepkwekerij. Het derde woonpand werd gesloten vanwege de vondst van een grote hoeveelheid hennep. ...
2018-07-06 17:48 open_in_new
Wilhelminalaan wordt veiliger
De Wilhelminalaan in Leidsche Rijn gaat op de schop om de verkeersveiligheid te verbeteren. Aan beide zijden komt een voetpad, er worden bomen geplant en de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 30 km/u. Het vrijliggende fietspad blijft. Het college heeft het ontwerp van de herinrichting vandaag vastgesteld. De voorbereiding van de werkzaamheden start eind dit jaar, de uitvoering begin 2019. ...
2018-07-05 14:30 open_in_new
Nieuwe U-pasjaar officieel geopend
In het bijzijn van wethouder Linda Voortman, U-pasambassadrice Tineke Schouten en ruim 100 U-pashouders is vanmiddag bij Pathé Rembrandt aan de Oudegracht het nieuwe U-pasjaar officieel geopend. De U-pas kent inmiddels meer dan 50.000 gebruikers die in het nieuwe pasjaar de U-pas voor nog meer activiteiten kunnen inzetten waaronder tot vijf bioscoopbezoeken. ...
2018-07-05 13:27 open_in_new
Voorstraat-Wittevrouwenstraat: meer ruimte voor fietsers en voetgangers
Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte op de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. Het college heeft hiervoor de plannen vastgesteld. Fietsers en auto’s gaan over dezelfde rijbaan rijden, het aparte fietspad verdwijnt, het trottoir wordt minimaal 2,5 meter breed en de bus krijgt een andere route. Ook komen er meer fietsparkeerplekken, minder autoparkeerplaatsen en komt er meer groen. Het ontwerp is in nauwe samenwerking met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen tot stand gekomen. De start van de werkzaamheden staat gepland voor begin 2019.   ...
2018-07-05 12:24 open_in_new
Maatregelen om drukke pleinen te beschermen tegen voertuigen
Op drukbezochte, open pleinen zoals Neude en Vredenburg zullen in de zomer boombakken of bloembakken komen te staan. Doel is om de pleinen beter te beschermen tegen mogelijke aanslagen met voertuigen, zoals eerder gebeurde in bijvoorbeeld Nice en Berlijn. Daar reden in 2016 voertuigen in op wandelend publiek, met doden en gewonden als gevolg. ...
2018-07-05 12:24 open_in_new
Utrecht selecteert consortia hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum
De gemeente Utrecht heeft vijf consortia geselecteerd die hun plannen mogen uitwerken voor de Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord. De gemeente ontving tien inzendingen, onder meer van combinaties van ontwikkelaars, beleggers en architecten. Na de eerste ronde zijn vijf partijen geselecteerd die hun plannen verder mogen uitwerken in de volgende ronde: Amvest-Dura Vermeer-Heijmans, Ballast Nedam Development, BPD en de Nijs, 'Koopmans Bouwgroep, j.p. van Eesteren', 'Stadswaarde (KEES) en Syntrus Achmea' en VORM – Provast. ...
2018-07-05 12:24 open_in_new
Utrecht bouwt verder aan zorg en welzijn voor iedereen
Utrecht bouwt verder aan zorg en welzijn voor iedereen in de stad, met behoud van waardevolle kennis, netwerken en betrokkenheid van afgelopen jaren. De gemeente Utrecht heeft vier organisaties geselecteerd die de komende zes jaar taken op het gebied van zorg en welzijn gaan uitvoeren. De organisaties, waaronder een nieuwkomer, gaan van 2019 tot en met 2024, verder bouwen aan zorg en welzijn voor alle inwoners van Utrecht. ...
2018-07-03 18:24 open_in_new
Utrecht vraagt rijksbijdrage aardgasvrij Overvecht-Noord
De gemeente Utrecht heeft bij het Rijk subsidie aangevraagd voor het aardgasvrij maken van Overvecht-Noord. Het Rijk stelt 85 miljoen euro beschikbaar voor twintig wijken in Nederland, die in 2018 kunnen starten. De rijksbijdrage is bedoeld voor gemeenten die samen met bewoners, bedrijven, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, netbeheerders en energieleveranciers een bestaande wijk aardgasvrij willen maken. De aanvraag past bij de ambitie van de gemeente, Stedin, STUW (Stichting Utrechtse Woningcorporaties), Eneco en Energie U om toe te werken naar een aardgasvrij Overvecht-Noord in 2030. ...
2018-06-29 16:42 open_in_new
'Druk op Utrecht CS maakt kwetsbaar'
Tijdens het algemeen overleg op 27 juni in de Tweede Kamer heeft staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Van Veldhoven zich uitgesproken over de bereikbaarheid van de regio Utrecht. “De opgave voor de regio is groot. De druk op Utrecht Centraal maakt kwetsbaar en de bereikbaarheid van USP moet verbeteren.”, zo gaf zij aan. Tijdens het debat vroegen diverse Kamerleden aandacht voor de bereikbaarheid van de regio Utrecht. ...
2018-06-29 15:39 open_in_new
Zes leefstraten deze zomer
Zes straten in Utrecht worden deze zomer een zogeheten leefstraat. De Concordiastraat, Grasstraat, Kersstraat, Noordeindestraat, Malakkastraat en Runstraat worden tijdelijk ingericht naar de wensen van bewoners en afgesloten voor verkeer. Bewoners experimenteren zo met het anders gebruiken van de ruimte op straat en andere manieren van vervoer, zoals autodelen en fietsen. Er ontstaat ruimte voor bewoners om elkaar te ontmoeten en kinderen rustig op straat te laten spelen. De initiatiefnemers hebben gezorgd voor afspraken met de buurt en alternatieven voor verkeer en parkeren in de periode van de leefstraat.   ...
2018-06-27 14:18 open_in_new
Pleegzorg voor Utrechtse pleegkinderen nu standaard mogelijk tot 21 jaar
Pleegzorg voor Utrechtse jongeren in pleeggezinnen is voortaan standaard mogelijk tot een pleegkind 21 jaar wordt. De gemeente volgt hiermee de landelijke lijn vanuit het Rijk ‘Pleegzorg standaard tot 21 jaar’ die op 1 juli in gaat. ...
2018-06-26 13:06 open_in_new