Laatste Nieuws Online

Utrecht Nieuws

Bestemmingsplan Holland Casino naar gemeenteraad
Het college heeft het bestemmingsplan voor de nieuwe locatie van Holland Casino aan de Winthontlaan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Het plan maakt verplaatsing mogelijk van het casino dat momenteel gevestigd is aan de Overste den Oudenlaan. De gemeenteraad beslist in juni over het bestemmingsplan, waarna het nieuwe casino naar verwachting eind 2019 of begin 2020 open gaat.   ...
gisteren 14:39 open_in_new
Gemeente Utrecht vraagt second opinion aan inwoners bij toekenningen WMO-voorzieningen
In mei start de gemeente Utrecht met de pilot ‘De tweede mening’. Acht geanonimiseerde Wmo-besluiten worden in 2018 voorgelegd aan een burgerpanel van telkens circa 250 inwoners. De bewoners worden gevraagd om hier een oordeel over te geven. Het gaat om besluiten over de toekenning of afwijzing van een hulpmiddel zoals een rolstoel, een verzoek om aanpassing van een woning of het aantal uren hulp bij het huishouden aan een inwoner. De gemeente wil onderzoeken of een ‘second opinion’ van een inwonerspanel kan bijdragen aan goede beslissingen binnen het sociaal domein. De gemeente Zoetermeer doet ook mee met de pilot. Het is de eerste keer in Nederland dat gemeenten op deze manier experimenteren met een second opinion van inwoners. ...
gisteren 10:27 open_in_new
Gemeenteraad naar Varrolaan tijdens renovatie stadhuis
De gemeenteraad werkt tijdens de renovatie van het stadhuis tijdelijk aan de Varrolaan 100 in Rijnsweerd. De werkzaamheden aan het monumentale stadhuis starten in juli en moeten in april 2019 klaar zijn. Het stadhuis krijgt weer een ingang aan de Stadhuisbrug, wordt verduurzaamd en krijgt in de raadszaal betere audiovisuele voorzieningen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Burgy Bouwbedrijf, dat eerder onder meer Kasteel Haarzuilens renoveerde. ...
2018-04-19 16:33 open_in_new
Registratieplicht gaat handel in gestolen fietsen tegen
Vanaf vandaag controleert gemeente Utrecht actief de aanmeld- en registratieplicht voor opkopers en handelaren van tweedehands fietsen. Hoewel er ten opzichte van voorgaande jaren minder fietsen worden gestolen, vinden in Utrecht nog altijd veel fietsdiefstallen plaats. In 2017 werd in totaal 4338 keer aangifte van fietsdiefstal gedaan. Met actieve controle op inkoopregisters door de gemeentelijke handhavers wordt het voor fietsdieven lastiger om gestolen fietsen te helen via rijwielhandelaren. ...
2018-04-19 13:24 open_in_new
Herinrichtingsplannen rond Shoppingcenter Overvecht
Voor de herinrichting van de openbare ruimte rond het Shoppingcenter Overvecht heeft de gemeente Utrecht een Integraal Programma van Eisen (inclusief functioneel ontwerp) opgesteld. In overleg met een klankbordgroep met wijkraad, bewoners en ondernemers is bepaald dat de zuidzijde van het gebied bij de Roelantdreef, Seinedreef en Zamenhofdreef als eerste aangepakt wordt. Het doel van deze herinrichting is het gebied veiliger te maken voor voetgangers en fietsers, gezien de toenemende drukte. De herinrichting zal ook bijdragen aan een prettiger omgeving. In de plannen is expliciet aandacht geweest voor de toegankelijkheid van het gebied voor mindervaliden.   ...
2018-04-18 16:24 open_in_new
Utrecht stelt voorwaarden vast voor verkoop monumentale panden
Het college heeft de voorwaarden vastgesteld voor de verkoop van 225 huurwoningen en 14 bedrijfsruimten in monumentale panden van Stadsherstel Midden-Nederland (SHMN), een dochterbedrijf van woningcorporaties Mitros en de Alliantie. Zo is met Mitros afgesproken dat de woningen de komende tien jaar niet zonder toestemming van de gemeente mogen worden doorverkocht en dat een deel van de woningen moet gaan vallen in de middenhuur. De meeste woningen blijven in de huidige huurcategorie vallen en ook voor zittende huurders verandert weinig; de huurcontracten blijven van kracht.   ...
2018-04-18 12:12 open_in_new
Nieuwbouw voor International School Utrecht in het Utrecht Science Park De Uithof
Het haalbaarheidsonderzoek naar de huisvesting International School Utrecht (ISU) in het Utrecht Science Park De Uithof (USP De Uithof) is positief afgerond. De Universiteit Utrecht, International School Utrecht en gemeente Utrecht zijn verheugd met de conclusie dat er, onder voorwaarde, aan de Cambridgelaan in het USP De Uithof een goede locatie is gevonden voor de vestiging van de school. ...
2018-04-17 16:15 open_in_new
Bodemonderzoek om 'schoonmaakbacteriën' Griftpark te versnellen
Bodemonderzoek in het Griftpark moet uitwijzen op welke manier bacteriën verontreinigde grond sneller kunnen afbreken. De gemeente Utrecht laat vanaf 30 april onderzoek uitvoeren naar een bacteriegroep die enkele jaren geleden is aangetroffen in het Griftpark, waar tot 1960 een gasfabriek en vuiloverslag waren gevestigd. Deze bacteriegroep zorgt ervoor dat de verontreiniging in de bodem onder het park sneller verdwijnt dan oorspronkelijk verwacht. De bacteriegroep kan tevens van grote waarde zijn voor andere verontreinigde gebieden. De Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en onderzoeksinstituut Deltares gaan het onderzoek uitvoeren. ...
2018-04-12 17:36 open_in_new
Excuses voor brief met onjuiste berekening erfpachtafkoop
Afgelopen week heeft de gemeente Utrecht per brief een aanbod gedaan aan ruim 2.800 erfpachters voor de afkoop van hun erfpachtcontract, als onderdeel van de ‘Conversieregeling Erfpacht 2017’. Naar nu blijkt is gerekend met een verkeerde WOZ-waarde. Wethouder Kees Geldof (Grondzaken): “Ik vind dit voor de erfpachters uitermate vervelend, aangezien zij er vanuit mochten gaan begin april definitieve duidelijkheid te krijgen. Een dergelijke fout mag uiteraard niet gebeuren en daarvoor bied ik aan de erfpachters en de gemeenteraad mijn welgemeende excuses aan.” ...
2018-04-12 13:24 open_in_new
Restauratie Domtoren gaat vijf jaar duren
De restauratie van de Domtoren start medio 2019 en gaat naar verwachting vijf jaar duren. De kosten van het groot onderhoud aan de 112 meter hoge toren schat de gemeente op 37,2 miljoen euro. Hierin zijn alle kosten meegenomen, waaronder de bouw van de steiger en onvoorziene kosten, exclusief btw. ...
2018-04-12 13:24 open_in_new
Ontwikkelovereenkomst voor Defensieterrein
Op donderdag 12 april a.s. om 15.00 uur ondertekenen wethouder Kees Geldof (Grondzaken) en Harm Janssen (directeur regio Noord-West van gebiedsontwikkelaar BPD) de ontwikkelovereenkomst voor het Defensieterrein in de Merwedekanaalzone. ...
2018-04-11 18:30 open_in_new
Burgemeester sluit hennepkwekerij aan de Hanoidreef 312

11-04-2018

Burgemeester Jan van Zanen sluit per direct een woning aan de Hanoidreef 312. De politie en inspecteurs van de gemeente hebben daar vanochtend een hennepkwekerij aangetroffen.

De hele woning was onbewoonbaar en in gebruik als hennepkwekerij ...

2018-04-11 15:21 open_in_new
Utrecht dingt mee naar de titel ‘Age Friendly Cultural City’
Op 12 april presenteren twee Utrechtse projecten voor ouderen zich aan de landelijke jury van ‘Age Friendly Cultural City’ van het Fonds Cultuurparticipatie. Met het Grijze Koppen Orkest en Kunst van Delen wil Utrecht de titel binnenhalen. Deze inspirerende initiatieven zorgen voor mooie ontmoetingen en dragen bij aan het welzijn van een groeiende groep oudere Utrechters. ...
2018-04-10 16:15 open_in_new
nijntje is weer beter
Op vrijdag 13 april a.s., om 14.30 uur keert nijntje terug naar de Mariaplaats. De oren van het nijntje-beeld waren beschadigd, maar die zijn nu hersteld. Er zit nog wel verband om, maar wethouder Kees Geldof en initiatiefnemer Richard den Hartog zullen die verwijderen. ...
2018-04-06 23:00 open_in_new
Gratis plantjes voor watervriendelijke tuin
Verschillende gemeenten, waterschappen en tuincentra organiseren in april samen de 'Maand van de Watervriendelijke Tuin'. De gemeente Utrecht doet ook mee en stimuleert inwoners deze maand extra om hun tuin groener en daarmee watervriendelijk te maken. Nu het steeds vaker en harder regent, kan een betegelde tuin op sommige plekken tot wateroverlast leiden. Om Utrechters daarvan bewust te maken en om te laten zien wat bewoners zelf kunnen doen, deelt de gemeente gratis plantjes uit aan klanten die op een zaterdag in april een van de deelnemende tuincentra in Utrecht bezoeken. ...
2018-04-05 12:21 open_in_new
Grote schoonmaakactie in Kanaleneiland
Onder de titel Frisse Start, organiseert de gemeente Utrecht in de week van dinsdag 3 april een grote schoonmaakactie in Kanaleneiland. De actie is een samenwerkingsproject met woningbouwverenigingen, scholen, organisaties in de wijk en actieve wijkbewoners. ...
2018-04-03 09:57 open_in_new
Portrettenserie van Utrechters te zien in Stadskantoor
Met de portrettenserie 'Uit het hart, in het oog' laat de Utrechtse fotograaf Iris Tasseron zien wat Utrechters beweegt. Wat schuilt er achter hun gezicht? Welke passies? Welke verhalen? De portretestafette is van woensdag 4 april tot donderdag 26 april te zien in het Stadskantoor in Utrecht. ...
2018-03-30 14:36 open_in_new
Gemeente Utrecht stelt Servicepunt in
Vanaf dinsdag 3 april a.s. kunnen bewoners en ondernemers terecht bij het nieuwe Servicepunt van de gemeente Utrecht, in het Stadskantoor. Het Servicepunt geldt als een proef en is een extra service voor bewoners of ondernemers, om hen beter wegwijs te maken binnen de gemeentelijke organisatie voor hun vragen of kwesties. ...
2018-03-26 18:12 open_in_new
Kubusgebouwen van Rietveld in stadhuis
  Vijf door Gerrit Rietveld ontworpen kubusvormige gebouwen vormen een bijzondere reeks binnen het oeuvre van deze Utrechtse architect. Het zijn voorbeelden van de persoonlijke voorkeur van Rietveld voor deze vorm, los van architectuurstromingen als ’de Stijl’ en ‘Het Nieuwe Bouwen’. Vanaf woensdag 4 april te zien in een presentatie in het stadhuis.   ...
2018-03-26 11:54 open_in_new
HKU schenkt boom aan de stad
HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht), sinds kort gevestigd aan de Nieuwekade, nabij het Park Paardenveld, schenkt een bijzondere boom aan de stad Utrecht. Deze schenking vindt plaats in het kader van Open Tuinendag Utrecht; de boomplanting vormt daarvan een vast onderdeel. Op woensdag 28 maart a.s. ontvangt wethouder Kees Geldof (Openbare Ruimte en Groen) de boom uit handen van Désirée Majoor, waarnemend voorzitter van het College van Bestuur van HKU. Samen zullen zij de boom in de singelbocht planten. ...
2018-03-26 10:51 open_in_new
Burgemeester sluit hennepkwekerij aan de Van der Pekstraat 91

23-03-2018

Burgemeester Jan van Zanen sluit de huurwoning aan de Van der Pekstraat 91. De inspecteurs van de gemeente en politie hebben daar een hennepkwekerij aangetroffen.

De politie kwam de kwekerij op het spoor nadat op luchtfoto's hoge ...

2018-03-23 13:09 open_in_new