Laatste Nieuws Online

Utrecht Nieuws

Herinrichting Lange Nieuwstraat start eind 2019
De Lange Nieuwstraat krijgt een nieuwe inrichting met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. De werkzaamheden starten eind dit jaar. De straat krijgt fietsvriendelijker klinkers en bredere stoepen met minder obstakels voor voetgangers en rolstoelers. Hiermee wordt deze route aantrekkelijker voor fietsers als alternatief voor de Oudegracht. Het college heeft het conceptontwerp deze week vrijgegeven voor consultatie.   ...
gisteren 11:18 open_in_new
Tentoonstelling Overvecht op de Hoogte in het Stadskantoor
De Utrechtse fotograaf Carilijne Pieters en journalist Sterre ten Houte de Lange maakten multimediale portretten van acht bewoners van één portiekflat in Overvecht. De reizende expositie Overvecht op de Hoogte is nu te zien in het Stadskantoor. ...
2019-06-14 18:09 open_in_new
Handhavingsactie voor leefbare openbare ruimte in wijk Noordoost
De gemeente heeft op woensdag 12 juni 2019 samen met de politie een handhavingsactie gedaan in de wijk Noordoost. Doel van deze actie was het tegengaan van overlast waar de bewoners van de wijk zich het meest aan storen. ...
2019-06-14 16:03 open_in_new
Nieuwe huurwoningen in Ondiep
Woningcorporatie Mitros wil 280 nieuwe woningen bouwen aan de Omloop en Laan van Chartroise en hiervoor de 168 bestaande woningen op deze plek slopen. De nieuwe huizen worden energiezuinig en vallen in de sociale huur en middeldure huur. Het college heeft deze week het startdocument vastgesteld. Mitros kan de plannen nu verder uitwerken. Sloop start naar verwachting medio 2020, waarna de eerste woningen eind 2021 worden opgeleverd.   ...
2019-06-13 19:03 open_in_new
Nieuwe Zandpad: naar een veilige, schone en transparante prostitutiezone
Het college van B en W heeft het voorstel voor het Nieuwe Zandpad naar de gemeenteraad gestuurd. Met dit voorstel wil het college een veilige, schone en transparante werkomgeving maken voor sekswerkers, met een minimum aan overlast voor de omgeving. Het college is van plan een nieuwe tender uit te schrijven voor de ontwikkeling en exploitatie van het Nieuwe Zandpad. De voorwaarden voor deze tender zijn flink gewijzigd ten opzichte van eerdere tenders. Met de gewijzigde voorwaarden speelt het college in op de veranderende markt voor raamprostitutie en zijn knelpunten voor ontwikkelaars en exploitanten uit eerdere tenders weggenomen. Regelgeving wordt effectiever en aangevuld met intensieve aanwezigheid op het Nieuwe Zandpad van medewerkers van Toezicht en handhaving, hulpverlening en een vertrouwenspersoon. De algemene plaatselijke verordening (APV) wordt aangepast en het maximum aantal werkruimten gaat terug van maximaal 162 naar maximaal 128. Ook komt er de mogelijkheid tot het huren van werkruimten via internet. ...
2019-06-12 14:42 open_in_new
Archeologische vondsten Queeckhovenplein
In de Utrechtse wijk Zuilen hebben archeologen van de gemeente Utrecht bewijs gevonden voor dertien eeuwen geschiedenis. Hierbij zijn restanten van het cisterciënzer vrouwenklooster Mariëndaal (1244 – 1586) gevonden. Daarnaast zijn op de oever van Vecht gelegen nederzettingen uit de zevende en achtste eeuw én uit de tiende tot en met de twaalfde eeuw gevonden. Dit is het eerste archeologische bewijs dat er al in de vroege middeleeuwen mensen in dit gebied langs de Vecht hebben gewoond. ...
2019-06-12 14:42 open_in_new
Gemeente Utrecht zegt Ja tegen begrijpelijke taal
De wethouders Linda Voortman (Utrecht), Rachid Guernaoui (Den Haag) en Touria Meliani (Amsterdam) ondertekenden vanochtend in het Stadskantoor van Utrecht de Direct Duidelijk-deal. Dat is een initiatief van het ministerie BZK en de Taalunie. Hiermee spreken de wethouders af dat hun gemeenten helder communiceren, zodat iedereen de gemeente beter begrijpt. Wethouder Judith Bokhove (Rotterdam) tekent volgende week. ...
2019-06-12 14:42 open_in_new
Utrecht wil mee in werkbaar experiment ‘gesloten coffeeshopketen’
Het Utrechtse College heeft vandaag haar interesse om deel te nemen aan het experiment ‘gesloten coffeeshop keten’ kenbaar gemaakt in een brief aan minister Grapperhaus (ministerie van Justitie & Veiligheid). De huidige randvoorwaarden voor het experiment stelt Utrecht als grote gemeente met een groot aantal coffeeshops echter voor onoverkomelijke problemen. Om over te gaan naar een definitieve aanmelding zijn daarom wijzigingen van de randvoorwaarden nodig. ...
2019-06-07 14:51 open_in_new
Gezondheid voor iedereen: samen werken aan een gezonde stad
De groei van de stad biedt kansen maar ook uitdagingen voor de gezondheid van Utrechters. De gemeente wil gezondheidswinst voor alle Utrechts, zodat iedereen gezond kan leven in onze stad. Hoe de gemeente daar de komende jaren mee om wil gaan, staat in de nieuwe Nota Volksgezondheid ‘Gezondheid voor Iedereen’, die vandaag aan de gemeenteraad wordt aangeboden. ...
2019-06-06 16:48 open_in_new
Eerste stap naar omgevingsvisies
Het college van burgemeester en wethouders heeft startnotities voor een aantal omgevingsvisies voorgelegd aan de gemeenteraad. Het gaat om omgevingsvisies van de binnenstad, het Utrecht Science Park en Kanaleneiland en Transwijk. ...
2019-05-29 17:36 open_in_new
Bestemmingsplan Dorpsplein Vleuten
Het college van burgemeester en wethouders heeft het bestemmingsplan goedgekeurd voor nieuwbouw op het Dorpsplein in Vleuten. Daar zullen een nieuw gezondheidscentrum en negen woningen verrijzen. Op die plek is nu onder meer het wijkservicecentrum gevestigd. ...
2019-05-29 16:33 open_in_new
Nieuwe nota dierenwelzijn
Utrecht wil ook voor dieren een gezonde en leefbare stad zijn. In de nieuwe nota dierenwelzijn legt het college de uitgangspunten hiervoor aan de gemeenteraad voor. Zo stelt Utrecht eisen aan het welzijn van dieren in dierenweides en kinderboerderijen die door de gemeente worden gesubsidieerd. Ook wil de stad dierenwinkels stimuleren het keurmerk Dierbaar te behalen. Dit garandeert goede omstandigheden voor de dieren in winkel en goede voorlichting aan potentiële kopers over het houden van dieren. ...
2019-05-28 12:12 open_in_new
Utrecht investeert in vestigingsklimaat startende ondernemers
Het college van burgemeester en wethouders wil tot en met 2022 een bedrag van 2,5 miljoen euro investeren om het vestigingsklimaat voor startende ondernemers te verbeteren. Zo is 1,25 miljoen euro beschikbaar voor bedrijven (‘incubators’) die nieuwe ondernemers helpen door bijvoorbeeld coaching en toegang tot financiers en netwerken te bieden. Daarnaast wordt 1 miljoen euro bestemd voor groeiende ondernemers. ...
2019-05-27 19:24 open_in_new
Vlampijpateliers behouden en gerenoveerd voor Utrechtse kunstenaars
De gemeente Utrecht gaat de Vlampijpateliers (Vlampijpstraat 50) grondig renoveren en verduurzamen.. Daarmee behoudt Utrecht een unieke plek voor kunstenaars en creatieve ondernemers. Het pand is oorspronkelijk aangekocht om gesloopt te worden in verband met gebiedsontwikkeling. De Vlampijpateliers komen in permanent eigendom van de gemeente Utrecht. ...
2019-05-27 16:15 open_in_new
Weer hogere opkomst in Utrecht bij verkiezingen
De opkomst in Utrecht bij de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement was met 50.8% hoger dan vijf jaar geleden. Eerder dit jaar was er bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen ook al een stijging in opkomst te zien. Burgemeester Jan van Zanen: “2019 is een druk verkiezingsjaar. En het jaar waarin we ook 100 jaar algemeen kiesrecht vieren. Ik ben verheugd dat opnieuw zoveel meer mensen hun stem hebben uitgebracht.” ...
2019-05-27 11:00 open_in_new
Woonvisie: betaalbaar wonen, gemengde wijken en betere doorstroming
Utrecht gaat de komende jaren meer en sneller woningen bouwen en wil hierbij zorgen voor gemengde wijken met een gevarieerd woningaanbod. Verder neemt het college maatregelen om woningen betaalbaar te maken en te houden, doorstroming te bevorderen en kwetsbare groepen sneller aan een woning te helpen. Deze speerpunten staan in de nieuwe woonvisie 'Utrecht beter in Balans' die het college vrijdag heeft voorgelegd aan de gemeenteraad.   ...
2019-05-24 15:48 open_in_new
Nieuwe functie voor Muntgebouw
Het Muntgebouw wordt semipubliek toegankelijk en krijgt een mix van verschillende functies gericht op werken, ontmoeten en verblijven. Het college stemde vrijdag in met het startdocument voor de herontwikkeling van het rijksmonument aan de Leidseweg. De Koninklijke Munt gaat het historische complex na ruim honderd jaar verlaten. ...
2019-05-24 13:42 open_in_new
Steeds meer Utrechters fietsen
Steeds meer Utrechters kiezen voor fietsen in plaats van de auto te nemen. Het aantal fietsers steeg in 2018 met 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het autogebruik is gelijk gebleven terwijl het aantal inwoners flink is toegenomen. Het aantal deelauto's steeg met 31 procent naar ruim 3300, waarmee Utrecht per inwoner de meeste deelauto's van Nederland heeft. Verder steeg het aandeel elektrische auto's en werd 8 procent meer gebruik gemaakt van de P+R's met 210.000 verkochte combikaartjes. ...
2019-05-22 11:18 open_in_new
BuurtBuik wint Utrechtse Toegankelijkheidsprijs 2019
BuurtBuik is de winnaar van de Toegankelijkheidsprijs 2019. Maarten van Ooijen reikte de prijs vandaag uit bij het ZIMIHC Theater Stefanus. Meer dan 1700 mensen hebben meegedaan aan de publieksstemming en gestemd op zijn of haar favoriet. BuurtBuik heeft uiteindelijk de meeste stemmen weten te bemachtigen. ...
2019-05-21 18:30 open_in_new